Zespół Doradczy Wojewody Małopolskiego ds. Rolnictwa rozpoczął działalność
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanego Zespołu Doradczego Wojewody Małopolskiego do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podkreślił znaczenie współpracy między rolnikami a administracją rządową, wręczając członkom zespołu akty powołania.
  1. Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Doradczego.
  2. Wręczenie aktów powołania przez wojewodę.
  3. Skład Zespołu obejmujący przedstawicieli różnych instytucji i rolników.
  4. Główne zadania zespołu, w tym monitorowanie sytuacji w rolnictwie.

Podczas dzisiejszego spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wojewoda Krzysztof Jan Klęczar oficjalnie wręczył członkom Zespołu Doradczego akty powołania. Zespół ten, składający się z 28 osób, będzie pełnił kluczową rolę w monitorowaniu i analizie sytuacji w małopolskim rolnictwie, a także w wypracowywaniu rekomendacji dotyczących odpowiednich działań.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, instytucji związanych z rolnictwem oraz rolnicy indywidualni. Wojewoda Klęczar zaznaczył, że dialog i współpraca między rolnikami a administracją rządową są niezwykle istotne dla rozwoju regionu. – Dialog i współpraca pomiędzy rolnikami a administracją rządową są zawsze niezwykle istotne. Zadaniem powołanego przeze mnie Zespołu Doradczego będą regularne monitorowanie i analiza bieżącej sytuacji w rolnictwie, a następnie wypracowywanie rekomendacji w zakresie odpowiednich działań. Dużym wsparciem będą tu wiedza i doświadczenie rolników, którzy również wchodzą w skład Zespołu – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Skład Zespołu obejmuje przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz instytucji związanych z rolnictwem. Wśród członków znajdują się także rolnicy indywidualni, co pozwala na pełniejsze zrozumienie problemów i wyzwań, z jakimi borykają się lokalni producenci rolni.

Do zadań Zespołu Doradczego należeć będzie między innymi regularne monitorowanie sytuacji w rolnictwie oraz wypracowywanie rekomendacji dotyczących działań, które mogą przyczynić się do poprawy warunków pracy i życia rolników w regionie. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia przedstawicieli różnych sektorów, Zespół ma szansę skutecznie wspierać rozwój małopolskiej wsi.


Na podstawie: MUW Kraków