15 mln zł na stabilizację osuwisk w Małopolsce - podpisano umowy
Małopolska otrzyma blisko 15 milionów złotych na stabilizację osuwisk. Te nieprzewidywalne zjawiska naturalne są poważnym zagrożeniem dla infrastruktury i komunikacji, a ich eliminacja jest kluczowa dla bezpieczeństwa mieszkańców.
  1. Rząd przeznacza prawie 15 mln zł na usuwanie skutków osuwisk w Małopolsce.
  2. Wsparcie finansowe trafi do 9 samorządów na realizację 14 zadań.
  3. W uroczystości podpisania umów uczestniczyli kluczowi przedstawiciele władz wojewódzkich.
  4. Środki mają na celu poprawę bezpieczeństwa i przejezdności dróg.

Osuwiska w Małopolsce to problem, który od lat stwarza zagrożenia dla mieszkańców i infrastruktury. Dzięki rządowemu wsparciu, w tym roku do samorządów trafi blisko 15 milionów złotych na walkę z tym zjawiskiem.

W uroczystości podpisania umów z beneficjentami uczestniczyli wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka. Obecni byli również przedstawiciele powiatów: bocheńskiego, limanowskiego, myślenickiego i tarnowskiego oraz gmin: Brzesko i Piwniczna-Zdrój.

Marszałek Witold Kozłowski podkreślił znaczenie pozyskiwania funduszy: "Dla nas - realizujących politykę rozwoju całego województwa - bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej środków spływało, szczególnie z tych źródeł, które nazywamy jako źródła pozabudżetowe. Cieszymy się z tego, że w sumie 15 mln złotych trafi do naszego województwa na usuwanie osuwisk".

Osuwiska bywają nieaktywne przez długi czas, a ich nagłe ożywienie, szczególnie po obfitych opadach, może prowadzić do przerwania łączności komunikacyjnej. Marszałek Kozłowski zaznaczył: "To są takie rzeczy, których się nie da ani zaplanować ani przewidzieć. Osuwisko bywa nieaktywne przez jakiś dłuższy czas, a nagle, szczególnie po obfitych opadach, okazuje się, że nabiera ‘życia’ i powoduje przerwanie łączności komunikacyjnej. Dlatego to bardzo istotne, by samorządowcy z Małopolski na bieżąco czuwali i wykorzystywali wszystkie możliwości, aby te osuwiska zabezpieczać, a tym samym udrażniać ruch drogowy, tak ważny dla naszych mieszkańców".

Wicemarszałek Łukasz Smółka dodał: "Dla nas, jako zarządu województwa, istotne jest wsparcie finansowe samorządów różnego szczebla przekazywane chociażby na osuwiska. Dlatego chcemy sukcesywnie odbudowywać zniszczoną infrastrukturę, dbać o to, aby drogi w Małopolsce były przejezdne i bezpieczne. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa, które dzisiaj zostały skierowane do Samorządu Województwa Małopolskiego znacznie poprawią poziom bezpieczeństwa na tych drogach".

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podsumował: "Środki, które przekazujemy samorządom, dają fundament pod działania prowadzące do sprawnego zabezpieczenia osuwisk i usunięcia ich skutków. Na te prace czekają przede wszystkim mieszkańcy terenów dotkniętych osuwiskowymi ruchami ziemi".

W tym roku dofinansowanie trafi do 9 samorządów na realizację 14 zadań, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa i przejezdności dróg w regionie.

Wsparcie finansowe jest niezwykle istotne dla lokalnych społeczności, które na co dzień borykają się z problemami wynikającymi z nieprzewidywalnych osuwisk. Dzięki tym środkom możliwa będzie nie tylko odbudowa zniszczonej infrastruktury, ale także prewencja przyszłych zagrożeń, co znacząco wpłynie na jakość życia mieszkańców Małopolski.


Wg inf z: Małopolski Urząd Marszałkowski