Termin składania wniosków do planu ogólnego przedłużony do 30 czerwca
Mieszkańcy mają teraz więcej czasu na składanie wniosków do planu ogólnego miasta, po decyzji prezydenta Aleksandra Miszalskiego o przedłużeniu terminu do 30 czerwca. To okazja, by włączyć się w kształtowanie przyszłości przestrzeni miejskiej i zapoznać się z nowymi zasadami planowania.
  1. Termin składania wniosków przedłużony do 30 czerwca.
  2. Kampania informacyjna dla mieszkańców.
  3. Plan ogólny zastąpi studium gminne do 2025 roku.
  4. Spotkania informacyjne i pomoc w wypełnianiu formularzy.

Po intensywnym okresie kampanii wyborczej, prezydent Aleksander Miszalski zdecydował się na przedłużenie terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta. Nowy termin upływa 30 czerwca, co daje mieszkańcom więcej czasu na zapoznanie się z propozycjami dotyczącymi przyszłości przestrzeni miejskiej.

W ramach nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan ogólny ma zastąpić dotychczasowe studium gminne do końca 2025 roku. Jak podkreślił prezydent Miszalski, „Ostatnia kampania wyborcza to był aktywny czas także dla mieszkańców, w związku z tym podjąłem decyzję o tym, aby przedłużyć ten termin. W kampanii mówiłem o dwóch kwestiach m.in. o planowaniu, które często spotyka się z krytycznym podejściem mieszkańców, a także o transparentności procesów miejskich, aby jak najwięcej spraw miejskich konsultować i by powstawały w dialogu”.

Plan ogólny wprowadza nowe reguły zagospodarowania przestrzennego, które mają być bardziej przystępne dla mieszkańców. Zostaną w nim wyznaczone strefy planistyczne oraz określone standardy urbanistyczne i dostępności infrastruktury społecznej, co ma zakończyć uznaniowość w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Zastępca prezydenta Stanisław Mazur dodaje, że „warto, aby mieszkańcy przyswoili sobie te reguły i by mieli czas, aby się z nimi zapoznać”.

Aby ułatwić mieszkańcom zrozumienie i włączenie się w proces planowania, miasto prowadzi kampanię informacyjną. W jej ramach przewidziane są działania w mediach społecznościowych, materiały filmowe, kampania radiowa oraz dyżury informacyjne na miejskich wydarzeniach plenerowych. „Przez ten czas do 30 czerwca, będziemy prowadzić kampanię informacyjną, w której z jednej strony będziemy przypominać o tym terminie, a z drugiej będziemy objaśniać na czym polega plan ogólny” – podkreśla prezydent Miszalski.

Warto również wspomnieć o cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców, które odbyły się między 27 lutego a 19 kwietnia. W ich wyniku do urzędu miasta wpłynęło około 7,5 tys. wniosków. Dla tych, którzy potrzebują pomocy przy wypełnianiu formularza, pracownicy urzędu będą dyżurować w kilku lokalizacjach od 3 do 28 czerwca.

Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, co oznacza, że jego ustalenia będą wiążące przy sporządzaniu planu miejscowego oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie obecnie obowiązujące plany miejscowe zachowają swoją moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w nowym dokumencie.

Do 30 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski, korzystając z formularzy dostępnych na stronie urzędu. To ważna szansa, by aktywnie włączyć się w kształtowanie przyszłości swojego miasta i mieć realny wpływ na jego rozwój.


Urząd Miasta w Krakowie