Odkryto najstarszy nagrobek na Starym Cmentarzu Podgórskim
W wyniku prac konserwatorskich na Starym Cmentarzu Podgórskim odkryto fragmenty nagrobka z 1794 roku. Znalezisko to pochodzi z grobu 15-letniej Agnieszki Drelinkiewiczówny. Odkrycie to rzuca nowe światło na historię tej nekropolii, której granice były wielokrotnie zmieniane w XX wieku.
  1. Odkryto fragmenty nagrobka z 1794 roku.
  2. Grób należał do Agnieszki Drelinkiewiczówny.
  3. Stary Cmentarz Podgórski podlegał licznym zmianom.
  4. Rewaloryzacja cmentarza potrwa do 2026 roku.

Stary Cmentarz Podgórski, najstarsza nekropolia komunalna w Krakowie, skrywa wiele tajemnic. Przykładem jest niedawne odkrycie fragmentów nagrobka z 1794 roku. Znalezisko to pochodzi z grobu Agnieszki Drelinkiewiczówny, która zmarła 7 października 1794 roku, mając zaledwie 15 lat.

Identyfikacja fragmentów nagrobka była możliwa dzięki kwerendzie źródeł oraz fotografiom wykonanym w latach 70. XX wieku. Wówczas, podczas budowy ulicy Telewizyjnej (obecnie aleja Powstańców Śląskich), zlikwidowano część cmentarza, a wiele pomników nagrobnych zostało usuniętych. Fragmenty te odkryto wśród kamiennych odłamków wkopanych w nasyp przy chodniku biegnącym wzdłuż alei.

Stary Cmentarz Podgórski, założony po roku 1786, służył mieszkańcom Podgórza do około 1900 roku. Jego pierwotna powierzchnia wynosiła 1,5 ha, jednak w wyniku licznych zmian, obecnie zajmuje tylko 38 arów. Podczas okupacji niemieckiej cmentarz został okrojony o budowę linii kolejowej, a w latach 1976-1979 w wyniku budowy ulicy Telewizyjnej stracił znaczną część swojej powierzchni.

Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego, która rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku, potrwa do 2026 roku. Projekt ten obejmuje m.in. uporządkowanie i zabezpieczenie elementów pomników nagrobnych, utworzenie lapidarium oraz zestawienie fragmentów grobowców w formie rzeźb. Dodatkowo, planowane jest usunięcie zdewastowanych nagrobków z lat 70. XX wieku i zastąpienie ich nowymi, nawiązującymi stylistycznie do XIX wieku.

Po zakończeniu prac konserwatorskich, fragmenty nagrobka Agnieszki Drelinkiewiczówny zostaną scalone i umieszczone przy głównej alei ocalałej części cmentarza. Tablica z nazwiskiem zmarłej zostanie w całości zrekonstruowana na podstawie zachowanej dokumentacji, co pozwoli odwiedzającym lepiej poznać historię tego miejsca.

Kompleksowa rewitalizacja cmentarza ma na celu odtworzenie jego XVIII-wiecznego dziedzictwa oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją. Dzięki tym działaniom, Stary Cmentarz Podgórski zyska nowe życie, a jego historia zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń.


Według informacji z: Urząd Miasta Krakowa