Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

12 firm zostało zaproszonych do udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (ZIM), na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza. Wyniki rywalizacji poznamy na początku grudnia. Nowy dom kultury będzie wchodził w skład realizowanego obecnie przez ZIM osiedla budynków gminnych, przy ulicach Przyzby i Zalesie.

Trwa konkurs na koncepcję domu kultury na Ruczaju
Fot. Tookapic

– Po przeanalizowaniu i ocenie formalnej wszystkich 14 wniosków o udział w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza, sąd konkursowy podjął decyzję o zaproszeniu 12 podmiotów – poinformowała Janina Pokrywa, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie (ZIM), która odpowiada za konkurs.

Ośrodek Ruczaj ma być nowym punktem na kulturalnej mapie dzielnicy Podgórze. W wyniku konkursu Miasto chce uzyskać najlepszą, pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, eksploatacyjnym i ekonomicznym, koncepcję placówki. Budynek ma być nowoczesnym programowo i organizacyjnie ośrodkiem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury.

Ośrodek Ruczaj będzie też organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim, prezentującym osiągnięcia osób korzystających z jego oferty, jak również promujących kulturę i sztukę wśród społeczności lokalnej. Działalność kulturalna i edukacyjna Ośrodka Ruczaj będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych, przede wszystkim prowadzona będzie w nim działalność teatralna, estradowa, taneczna i muzyczna.

Promowana będzie również nauka i technologia poprzez zróżnicowane formy edukacji i wspierania zainteresowań w zakresie technologii informacyjnych, multimediów, "smart city", automatyki, mechatroniki, energetyki i biotechnologii.

Ośrodek Ruczaj będzie także miejscem spotkań i aktywizacji seniorów. Komplementarną jego funkcją będzie pełnienie dzielnicowej placówki integracji i aktywizacji społecznej.

Nowa placówka ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

Zgodnie z regulaminem konkursowym, decyzję w sprawie wyboru najlepszych koncepcji jury podejmie na początku grudnia br. Przypomnijmy, że w składzie sądu konkursowego są:

  1. Przewodniczący - mgr inż. arch. Borys Czarakcziew
  2. Referent - mgr inż. arch. Artur Wiąk
  3. Janina Pokrywa Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie
  4. Mgr inż. arch. Tomasz Bobrowski Główny Architekt Miasta
  5. Katarzyna Olesiak Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
  6. Anna Grabowska  Dyrektor Centrum Kultury Podgórza
  7. Urszula Twardzik członek Rady Dzielnicy VIII.

Warto wiedzieć, że Ośrodek Kultury Ruczaj będzie wchodził w skład osiedla budynków gminnych przy ul. Przyzby, realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, przy finansowym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy etap inwestycji, który ma się zakończyć do 2019 roku to pięć bloków i 179 mieszkań. Docelowo, w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, ZIM zrealizuje kompleks dziesięciu czterokondygnacyjnych domów mieszkalnych, w tym jeden z dwoma lokalami usługowymi: biblioteką publiczną i żłobkiem. Zaprojektowano w nich łącznie 357 mieszkań.