W środę, 22 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się L sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Infrastruktura i drogi powiatu krakowskiego
 6. Realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w 2022 roku
 7. Informacja na temat realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w powiecie krakowskim
 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 9. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Skale wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 10. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Krzeszowicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Skawinie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów-Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego (Goszcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów-Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego (Goszyce)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów-Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego (Skrzeszowice)
 15. Wnioski i oświadczenia radnych
 16. Sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad