reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontrakt 3A.3 Odcinek 4 – Prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 06.2019 r. do dnia 02.07.2019r. (włącznie), w siedzibie:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, w dniach roboczych od godziny 9:00 do 14:00,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie, ul. Kryspinów 278, 32-060 Liszki, w dniach roboczych od godziny 10:00 do 13:00,
  • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach roboczych od 12.06.2019 r. do 02.07.2019r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Ewa Uczniak-Grzanka tel. +48 12 628 09 83 oraz Rafał Sionko tel. +48 12 628 09 83).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 04.07.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie, ul. Kryspinów 278, 32-060 Liszki odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Dziennik Polski – czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie i Nadzorze Wodnym oraz Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Starostwa Powiatowego w Krakowie, Urzędzie Gminy Liszki, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót (tablice ogłoszeń w Krakowie Dębnikach oraz miejscowościach Kryspinów i Piekary w gminie Liszki).

Adres strony PGW WP RZGW w Krakowie, na której opublikowany został komplet dokumentów podanych do publicznej wiadomości: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/753-obwieszczenie-z-dnia-10-06-2019r


Artykuły promocyjne

Powiat Kraków: Obwieszczenie PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie