Dokładnie 50 lat temu – 23 marca 1973 roku –zostało powołane Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW. Jego najważniejszym zadaniem jest udostępnianie usług teleinformatycznych i obliczeniowych dla całego środowiska naukowego Krakowa i województwa małopolskiego. W jubileuszowych obchodach udział wzięli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

- Nie sposób dziś przecenić znaczenia Centrum, którego znamienite tradycje sięgają roku 1973. Już od momentu utworzenia miejsce to odgrywało niebagatelną rolę w zakresie udostępniania środowisku naukowemu infrastruktury informatycznej wspierającej prowadzenie prac naukowo-badawczych. Moje szczególne uznanie budzą podejmowane przez Państwa działania gwarantujące stały wzrost innowacyjności polskiej nauki. Mam tu na myśli przede wszystkim budowanie, utrzymywanie i rozwijanie zintegrowanych platform usług dla użytkowników naukowych – napisał w liście Przemysław Czarnek.

ACK Cyfronet AGH posiada unikatowe doświadczenie w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu zintegrowanych platform usług dla użytkowników naukowych. Prowadzi również szereg badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych. Buduje, utrzymuje  i rozwija infrastrukturę informatyczną, która jest eksploatowana przez Centrum. W swojej działalności stawia na rozwój oraz szeroką współpracę.

- Dziękując za przygotowanie uroczystości jubileuszowych Centrum, życzę Państwu wielu inspiracji do pracy, dalszego wszechstronnego rozwoju i satysfakcji z podejmowanych działań  - napisał w liście minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Kraków nauką stoi. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej to przykład jednostki, z której czerpią naukowcy i na której zasadza się postęp w wielu dziedzinach. Tu zaczyna się opracowywanie, a co za tym idzie – wdrażanie nowoczesnych technologii. Za Państwem 50 lat ciężkiej pracy, które ugruntowały pozycję CYFRONETU. W szczególności w Roku Mikołaja Kopernika chylimy czoła przed wszystkimi, który służą polskiej nauce, są jej ambasadorami w świecie i wyznaczają dla niej nowe horyzonty. Życzę wielu sukcesów i osobistej satysfakcji z każdego osiągniecia, którego są Państwo autorami – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył zasłużonych pracowników Centrum Orderami Odrodzenia Polski oraz Krzyżami Zasługi: Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi.
 
Więcej o ACK CYFRONET AGH: https://www.cyfronet.pl/

20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh 20230324 agh