Jest ich łącznie 55. Przyjęci zostali w ramach pierwszego naboru w 2023 r. To funkcjonariusze i funkcjonariuszki, którzy dzisiaj dołączyli do zespołu małopolskiej Policji. W uroczystym ślubowaniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Mundur, który od dzisiaj już z pełnymi przywilejami i obowiązkami nosić będzie blisko 60 nowo przyjętych policjantów, to wyraz zaufania. Naszą powinnością pozostaje nieustannie wspieranie funkcjonariuszy w tej często trudnej i wymagającej pracy. Okazując właściwy szacunek, umacniamy etos policjanta i uczestniczymy w budowaniu właściwej postawy społecznej wobec służb. Warto być dumnym z polskich służb mundurowych. Niech każdy dzień nowej pracy będzie dla Państwa potwierdzeniem dobrze wybranej ścieżki rozwoju i niech przynosi poczucie spełnienia oraz dobrze wykonanego zadania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 Wszyscy nowo przyjęci otrzymali już przydział do jednostek, w których będą służyć. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie pozostanie 12 nowych policjantów. 5 osób trafi do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, 6 do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 8 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dodatkowe wsparcie otrzymają także Komendy Powiatowe. Najwięcej, bo po 4 funkcjonariuszy, podejmie pracę w Komendach Powiatowych w: Krakowie, Limanowej i Wadowicach. 3 policjantów podejmie służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach. Po dwóch nowych policjantów zyskają Komendy Powiatowe w: Chrzanowie, Bochni i Nowym Targu. Natomiast Komenda Powiatowa w Oświęcimiu, Komenda Powiatowa w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku i Komenda Powiatowa Policji w Miechowie zyska po 1 policjancie.

- O tym, jak szerokie jest zaangażowanie garnizonu małopolskiej Policji w działania bliskie obywatelom, przekonywaliśmy się wielokrotnie. To nie tylko sumienne wypełnianie codziennych obowiązków, ale także reagowanie w sytuacjach niestandardowych. Jak wszyscy wiemy, tych w ostatnich latach nie brakowało. Na uznanie zasługuje elastyczność i gotowość do podejmowania wszelkich zadań, które służą bezpieczeństwu mieszkańców. Na małopolską Policję zawsze można liczyć – dodaje wojewoda.

 W grupie 55 nowych policjantów 15 stanowią kobiety.

W tym roku planowane są kolejne przyjęcia do garnizonu Policji. Dwa z nich mają się odbyć na początku maja i lipca, dalsze natomiast pod koniec sierpnia, października i grudnia.


20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja 20230308 MLP Policja