Jednostka Wojskowa NIL, chociaż swoją obecną nazwę otrzymała w 2011 roku, funkcjonuje od przeszło 14 lat. Wspiera i zabezpiecza operacje prowadzone przez Wojska Specjalne w kraju i za granicą, w układzie narodowym i sojuszniczym.
 
Na terenie Jednostki odbyło się dziś przekazanie obowiązków nowemu dowódcy. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita skierował listy do dotychczasowego szefa Jednostki Wojskowej NIL płk. Andrzeja Gardynika oraz przejmującego obowiązki płk. Piotra Gomuły. W uroczystości uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Przekazanie obowiązków dowódcy Jednostki Wojskowej NIL stanowi dobrą sposobność do wyrażenia podziękowań za wieloletnią, pełną wierności służbę Rzeczypospolitej i Jej Obywatelom. Z pewnością trudno jest się żegnać Panu Pułkownikowi z Jednostką, której w minionych latach oddał Pan wszystko to, co najlepsze — autentyczną pasję, zdolności organizacyjne i umiejętności dowódcze. Pełniona na co dzień misja charakteryzowała się wysokim profesjonalizmem i wiernością wobec ideałów żołnierskiego etosu. To w konsekwencji przynosiło sprawną realizację wyznaczonych celów oraz rzetelne wykonywanie zadań z zakresu wsparcia informacyjnego, dowodzenia i zabezpieczenia pod względem logistycznym operacji specjalnych prowadzonych przez Wojska Specjalne. Raz jeszcze dziękując za oddane pełnienie funkcji dowódcy Jednostki Wojskowej NIL, życzę Panu Pułkownikowi, aby zdobyte, cenne doświadczenia przynosiły poczucie dobrze wypełnianej służby w polskiej armii – napisał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 
– W dniu objęcia obowiązków dowódcy Jednostki Wojskowej NIL im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „NILA” proszę przyjąć moje szczere gratulacje i dobre życzenia. Powierzenie Panu Pułkownikowi tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji jest oznaką doceniania dotychczasowej służby w polskiej armii. W nominacji tej dostrzec można szczególny wyraz zaufania, które zbudował Pan Pułkownik swoją postawą — pełną zaangażowania, oddania, lojalności i wierności najwyższym ideałom etosu wojskowego. Na czas wyzwań związanych z realizacją powierzonych zadań życzę dobrych decyzji skutkujących dalszym rozwojem Jednostki Wojskowej NIL. Niech wykonywanie wymagających obowiązków dowódcy przynosi Panu Pułkownikowi powód do dumy i satysfakcji – napisał wojewoda Kmita.


Do obszarów działalności Jednostki Wojskowej NIL należy:
 
- Organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z systemem dowodzenia wojsk specjalnych.
- Zabezpieczenie informacyjne operacji specjalnych poprzez wydzielenie elementów wsparcia dla zadaniowych zespołów bojowych oraz komponentów wojsk specjalnych.
- Zabezpieczenie systemu dowodzenia i kierowania komponentów wojsk specjalnych w misjach i operacjach realizowanych w ramach kontyngentów i zobowiązań sojuszniczych.
- Organizowanie systemu zabezpieczenia logistycznego na potrzeby funkcjonowania jednostek wojsk specjalnych oraz realizacji operacji specjalnych.
- Zabezpieczenie finansowe i logistyczne jednostki oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.
- Realizowanie zakupów na potrzeby wojsk specjalnych.
 
Źródło: https://nil.wp.mil.pl/pl/

20230201 Jednostka Wojskowa Nil 20230201 Jednostka Wojskowa Nil 20230201 Jednostka Wojskowa Nil 20230201 Jednostka Wojskowa Nil 20230201 Jednostka Wojskowa Nil 20230201 Jednostka Wojskowa Nil 20230201 Jednostka Wojskowa Nil 20230201 Jednostka Wojskowa Nil