reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W środę, 27 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2020
 6. Wykorzystanie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2020 r. – sprawozdanie Starosty Krakowskiego
 7. Informacja na temat realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w powiecie krakowskim
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego prowadzenia z Gminami Powiatu Krakowskiego zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebność przesyłu oraz służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Krakowskiego położoną w obr. Krzeszowice, jedn. ewid. Krzeszowice-miasto
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia oświadczenia dotyczącego wyrażenia poparcia dla jak najszybszej realizacji inwestycji w zakresie budowy drogi wojewódzkiej łączącej DK44 i DK 52 – obwodnica Skawiny etap II
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
 14. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu w Krakowie za rok 2020
 15. Wnioski i oświadczenia radnych
 16. Sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad

GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne