reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie odbyło się dzisiaj oficjalne przekazanie samochodu zakupionego dla uczniów ośrodka oraz otwarcie jadalni szkolnej.

Samochód Ford Transit Custom MCA w wersji 9 osobowej został dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt jego zakupu wyniósł 140.886,54 zł, z czego 80.629,37 zł zostało pokryte ze środków PFRON (w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”) a 60.257,17 zł ze środków budżetowych Powiatu Krakowskiego. Zakup mikrobusu stworzył możliwość podejmowania przez Ośrodek działań, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie aktywności zawodowej w formie praktyk wspomaganych oraz integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z grupami rówieśniczymi.

Jadalnia szkolna została z kolei zrealizowana w ramach Modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie jadalni, m. in. stoliki i krzesła, zastawa stołowa, zmywarko-wyparzarka, lodówka podblatowa. Wartość otrzymanego dofinansowania z programu wyniosła 25.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł natomiast 31.250,00 zł. Wyposażenie jadalni poprawi uczniom szkoły komfort spożywania posiłku.  

Uroczystego przekazania kluczyków i dowodu rejestracyjnego do samochodu na ręce dyrektor Agnieszki Zybek oraz otwarcia jadalni szkolnej dokonali starosta krakowski Wojciech Pałka, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk wraz z towarzyszącymi im radnymi powiatowymi Rafałem Szczypczykiem i Pawłem Kolasą.


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne