Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Wszelkie dostępne dane statystyczne w sposób całkowicie jednoznaczny dowodzą, że polski rynek nieruchomości już od wielu lat znajduje się w stadium prawdziwej hossy. Potwierdzają to między innymi takie faktory, jak rosnąca sprzedaż mieszkań i domów(zwłaszcza w największych polskich miastach), rosnące obroty firm budowlanych a także rosnący popyt na mieszkania do wynajęcia.

Jednocześnie należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja, w jakiej znajduje się aktualnie rodzimy rynek nieruchomości, jest nieco bardziej skomplikowana, niż może się z pozoru wydawać. Przede wszystkim, wspominane wskaźniki rozwoju znajdują swoje zastosowanie właściwie wyłącznie w stosunku do rynków nieruchomości w największych polskich miastach. To właśnie rosnąca sprzedaż mieszkań w dużych miastach oraz coraz większy popyt na mieszkania w decydującym stopniu determinują całościowy obraz polskiego sektora nieruchomości. Zupełnie inaczej przedstawia się jednak sytuacja jeżeli chodzi o mniejsze miasta oraz wsie. W tym wypadku bardzo często nie tylko nie można mówić o jakimkolwiek rozwoju, lecz bardzo często stosuje się tutaj wręcz termin stagnacja, dla określenia sytuacji lokalnych rynków nieruchomości w mniejszych miejscowościach.

Polski rynek nieruchomości: duże i małe miasta

Jak już wspominano, sytuacja jeżeli chodzi o szeroko rozumiany rynek nieruchomości w największych polskich miastach bez żadnych wątpliwości zasługuje na miano hossy. Jakie jednak faktory w największym stopniu przyczyniają się do tego stanu rzeczy? Specjaliści podkreślają tutaj przede wszystkim rosnące wskaźniki urbanizacji, czyli procesów migracji ludności z mniejszych do dużych miast. To właśnie przede wszystkim nasilające się zjawisko urbanizacji polskiego społeczeństwa pozwala utrzymać dynamizm tendencji rozwojowej jeżeli chodzi o sytuację rynków nieruchomości mieszkalnych w odniesieniu do największych polskich miast.

Z pewnością istotnym czynnikiem rozwoju jest także sektor nieruchomości na wynajem. Zakup domu lub mieszkania w celu wynajmowania go stanowi coraz powszechniejszą i coraz bardziej popularną formę inwestowania kapitału. W ten sposób, dodatkowo potęgowany jest popyt na mieszkania, co w oczywisty sposób sprzyja między innymi rozwojowi firm budowlanych.

Jak jednak przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o szeroko pojęty rynek nieruchomości w mniejszych miejscowościach? Można powiedzieć, że również tutaj zdecydowanie największą rolę odgrywa proces intensyfikującej się urbanizacji polskiego społeczeństwa. Jednak w odróżnieniu od największych miast, w przypadku mniejszych miejscowości urbanizacja jest zjawiskiem o charakterze negatywnym: odpływ ludności z mniejszych miejscowości pociąga za sobą zmniejszenie popytu na domy i mieszkania, co w oczywisty sposób przekłada się chociażby na realną wartość nieruchomości. Bardzo często zdarza się obecnie, że np. mieszkanie o rynkowej wartości 250 tysięcy złotych położone w mniejszej miejscowości, może zostać de facto sprzedane po cenie znacznie niższej, i to po wielu miesiącach oczekiwania na to, aż znajdzie się kupiec.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o pożyczkach pod zastaw nieruchomości - sprawdź PozyczPodZastaw.pl i poznaj szczegóły

Polski rynek nieruchomości: duże i małe miasta