Dzisiaj możesz wspomóc XXVI Aukcję Wielkiego Serca
Jutro Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich
Od dzisiaj bez tramwajów na ulicy Kościuszki
Osadzanie Chochoła – pamiątka słynnego wesela w Rydlówce
Dwa lata pracy MSWiA
2017-11-15
Dwa lata pracy MSWiA
- Kiedy dwa lata temu rozpoczynałem swoją misję, postawiłem sobie kilka zadań, które chcieliśmy wykonać wspólnie z moim zespołem. Obiecaliśmy, że przywrócimy obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Dziś możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy ten cel. Z badań wynika, że 89 proc. Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie – powiedział minister Mariusz Błaszczak, podsumowując ostatnie dwa lata pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, uczestniczyli wiceministrowie resortu, wojewodowie - w tym wojewoda małopolski Piotr Ćwik – oraz komendanci policji, straży pożarnej oraz innych służb mundurowych z całej Polski.

- Moim priorytetem jest modernizacja formacji, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski i Polaków. Dbając o służby, dbamy o bezpieczeństwo – mówił szef MSWiA. Minister Błaszczak przypomniał o większości osiągnięć resortu, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich dwóch lat, a które miały na celu przede wszystkim zwiększenie realnego bezpieczeństwa obywateli. Do takich osiągnięć należy przywracanie posterunków policji w małych miejscowościach, stworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz opracowanie programów takich jak: „Razem Bezpieczniej”, „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Młody Bohater”, „Program Modernizacji OSP” czy „Program Modernizacji Służb Mundurowych”.
II edycja Kongresu 590
2017-11-16
II edycja Kongresu 590
Rzeszów gościł uczestników II Kongresu 590 – imprezy skierowanej do przedsiębiorców i mającej na celu wspieranie polskiej gospodarki. Podczas Kongresu omówiono szereg tematów ekonomicznych związanych z realizacją Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Na kongresie obecni byli m.in.: premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Szefowa rządu podsumowała dwa lata pracy swojego gabinetu, podkreślając zasługi wszystkich ministrów. Jak zaznaczyła Beata Szydło, rząd od początku wspiera przedsiębiorców, a polskim rodzinom przywraca godne życie, za swój priorytet uznając wyrównywanie szans wszystkich obywateli.
#Dobre2Lata dla Małopolski
2017-11-17
#Dobre2Lata dla Małopolski
- Małopolska jest jednym z tych regionów, które bardzo wyraźnie odczuło dobre zmiany z ostatnich dwóch lat. Wiele trzeba było nadrobić, w wielu obszarach przyspieszyć... Wystarczy podać przykład małopolskich inwestycji kolejowych, których skala jest teraz tak duża, że niektórzy porównują obecny okres do czasu, gdy kolej powstawała. Niejako zaczynamy na nowo tworzyć sieć kolejową – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego poświęconego podsumowaniu dwóch lat polskiego rządu z perspektywy Małopolski. W briefingu wzięli również udział: komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak oraz ppłk SG Stanisław Laciuga - komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

- Na realizację inwestycji kolejowych w Małopolsce przewidzianych jest blisko 8 miliardów złotych, a na projekty Krajowego Programu Kolejowego, które mają służyć aglomeracji krakowskiej – ponad 4 miliardy złotych zł. Ważne, że ten rozwój infrastruktury przebiega w sposób zrównoważony i obejmuje także sieć dróg czy rozbudowę Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach Nasze cele są jasne i będziemy konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Po pierwszej połowie możemy też powiedzieć, że jest 2:0 dla polskich rodzin, które dzięki programowi „Rodzina 500 plus” zyskały stabilizację i bezpieczeństwo - dodał Piotr Ćwik.
Przed zimą
2017-11-17
Przed zimą
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące przygotowań województwa małopolskiego do zimy. W posiedzeniu wzięli udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele służb, straży i jednostek odpowiedzialnych za przygotowania do zimy. Omówiono zagadnienia dotyczące zabezpieczenia naszego regionu przed sytuacjami związanymi z zimowymi warunkami pogodowymi, a także kwestie pomocy osobom bezdomnym, samotnym i niezaradnym, dla których zimowy czas może okazać się szczególnie trudny.

Zarządcy dróg, przedstawiciele straży pożarnej, policji, wojska, PKP, nadzoru budowlanego czy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przed zimą intensyfikują swoje działania – zarówno w odniesieniu do sprawdzenia sprzętu czy procedur, jaki i przygotowania osobowego. Wobec zimowych warunków ważne jest zarówno systematyczne odśnieżanie dachów i dróg, jak i ostrzeganie przed niewłaściwym dogrzewaniem pomieszczeń, zatruciami czadem czy wychłodzeniami. Właściwe służby będą też monitorować ewentualne zagrożenie powodziami roztopowymi, a także sprawdzać zimowiska i organizację ruchu drogowego, ze szczególną wrażliwością traktując sytuację osób bezdomnych czy niesamodzielnych.
Weekendowy kulturalny rozkład jazdy
We wtorek otwarta debata nad Systemem Informacji Miejskiej
Bez przejścia i przejazdu na ul. Łokietka
Nie jeźdźmy na pamięć po Strefie Płatnego Parkowania!