Więzi studenckie: Kanadyjczycy odkrywają historię w Krakowie i Oświęcimiu
Każdego roku studenci z Kanady odwiedzają nasz region w ramach programu „Świadectwa Zagłady”, aby zgłębić historię i kulturę Polski. Program ten, zainicjowany przez prof. Bożenę Karwowską, oferuje unikalne spojrzenie na przeszłość poprzez multidyscyplinarne podejście do tematu Zagłady.
  1. Kanadyjscy studenci odwiedzają Oświęcim i Kraków.
  2. Spotkania z władzami miasta i lokalnymi ekspertami.
  3. Zwiedzanie i poznawanie żydowskiej historii oraz kultury Polski.
  4. Realizacja własnych projektów przez studentów.

Program „Świadectwa Zagłady” działa od 2014 roku, a jego główną inicjatorką jest prof. Bożena Karwowska z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. W ramach tego przedsięwzięcia studenci z Kanady mają okazję spędzić około dwóch tygodni w Polsce, odwiedzając miejsca związane z Holocaustem oraz uczestnicząc w zajęciach oferujących szerokie spojrzenie na ten tragiczny okres w historii.

W tym roku kanadyjscy studenci spędzili w naszym mieście ponad tydzień, podczas którego mieli okazję spotkać się z prezydentem miasta, Aleksandrem Miszalskim, oraz jego zastępczynią, Marią Klaman. Dyskutowano o wyzwaniach, przed którymi stoi dzisiejsza edukacja na całym świecie, takich jak wielokulturowe nauczanie, przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz promowanie postaw opartych na dialogu i tolerancji. Nasze miasto, mające bogate doświadczenia w tych dziedzinach, chętnie dzieli się swoją wiedzą.

Podczas pobytu w naszym mieście studenci odwiedzili wiele ważnych miejsc, w tym wystawy w ogrodach na Wawelu, krakowskie murale oraz Krakowski Salon Ekonomiczny NBP. Zwiedzali także Kazimierz w towarzystwie dr Ewy Węgrzyn z Instytutu Judaistyki, a także planowali spacer po Płaszowie z dr Romą Sendyką. W ramach programu mieli również spotkania z asystentkami międzykulturowymi oraz wizyty w Słonecznej Przestrzeni Wsparcia Słońce i Centrum Wielokulturowym na Zabłociu.

Warto podkreślić, że studenci nie tylko uczestniczą w zorganizowanych zajęciach, ale także samodzielnie planują wizyty w poszczególnych, ważnych dla naszego miasta miejscach, opracowując przy tym własne projekty. Dzięki temu mają okazję nie tylko poznać naszą historię i kulturę, ale także aktywnie włączyć się w życie lokalnej społeczności.

Program „Świadectwa Zagłady” to nie tylko lekcja historii, ale także ważna inicjatywa budująca mosty międzykulturowe i promująca wartości takie jak tolerancja i otwartość. Dzięki takim działaniom młodzi ludzie z całego świata mogą lepiej zrozumieć i docenić bogactwo naszej kultury oraz wspólnie pracować nad lepszą przyszłością.


Wg inf z: UM Kraków