Rozpoczęła się budowa obwodnicy Zabierzowa. Nowy odcinek DK79 o długości ponad 10 km powstanie do sierpnia 2027 r. W symbolicznym wbiciu łopaty uczestniczyli m.in: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka oraz dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Kraków Tomasz Pałasiński.

Od umowy do budowy
Umowa z Wykonawcą została podpisana dokładnie miesiąc temu, 21 lipca. Na początku budowy prowadzone będą prace związane z przygotowaniem terenu, w tym m.in. rozbiórką budynków i rozpoznaniem saperskim. Zostaną też przygotowane drogi technologiczne, zapewniające wjazd na teren budowy.

Ważna inwestycja – nowa jakość funkcjonowania
Obwodnica Zabierzowa będzie miała długość 10,3 km i zostanie poprowadzona po północnej stronie miejscowości. Nowy przebieg DK79 przejmie ruch tranzytowy, co poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez tę miejscowość przejeżdża codziennie ponad 21 tysięcy pojazdów, z czego prawie 2,5 tysiąca to ciężarówki. Inwestycja wpłynie też pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Nowa trasa rozpocznie się przy węźle Modlniczka. Przez pierwsze 3,5 km będzie to trasa dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. W okolicy ul. Kasztanowej będzie miał początek tunel o długości 300 metrów, który zostanie poprowadzony pod ul. Krakowską. Nad tunelem powstanie m.in. rondo i nowy układ dróg lokalnych. Obwodnica wychodząc z tunelu, odbije na północ od dzisiejszej DK79. Pierwsze skrzyżowanie na tej trasie powstanie w formie ronda, łącząc ul. Szlachecką i projektowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 774. Kolejne rondo pozwoli na włączenie się na obwodnicę z ul. Rodziny Pagenów i z ul. Łąkowej w Bolechowicach. Od tego miejsca droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

W zachodniej części obwodnica będzie przebiegała wiaduktem nad linią kolejową łączącą Kraków i Katowice. Pod obiektem pozostawiona zostanie rezerwa na dwa dodatkowe tory, które mają w przyszłości połączyć obie aglomeracje. Obwodnica będzie kończyć się rondem w Rudawie, z którego zostanie rozprowadzony ruch na obecną DK79. Obok ronda powstanie stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów.

Na budowanej obwodnicy powstaną poza tunelem także cztery mosty, siedem wiaduktów i kładka dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostanie odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.   

- Nowa droga to nowa jakość funkcjonowania. Nieco ponad 10 km odcinek poprowadzony zostanie po nowym śladzie. Powstaną obiekty inżynierskie upłynniające ruch, jak chociażby ronda, kładka dla pieszych czy ok. 300 m tunel pod ul. Krakowską. Pod uwagę wzięte zostały wszystkie aspekty. Wśród nich szczególna troska skierowana została na bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, jak i pieszych. Życzę, aby prace zostały sfinalizowane jak najszybciej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wykonawcą jest firma Budimex.

RPBDK
Obwodnica Zabierzowa powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie.
 
 – Lepsza funkcjonalność dróg i spójny transport – to warunkuje rozwój miast i regionów. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to także odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, którzy chcą poruszać się sprawnie, szybko, ale przede wszystkim bezpiecznie. Dzięki programowi utworzona zostanie sieć dróg krajowych gwarantująca efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego – przekazuje wojewoda Łukasz Kmita.

Szczególny priorytet dla „zridów"

– Zmiany w infrastrukturze drogowej Małopolski dzieją się na naszych oczach. Tylko w ostatnich latach wydaliśmy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie między innymi zezwolenia na realizację inwestycji dla zachodniej obwodnicy Zielonek, obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 czy odcinka drogi krajowej nr 44 – obwodnicy Oświęcimia. W wielu wypadkach liczba stron postępowania jest ogromna. Mimo to dokładamy wszelkich starań, by decyzje zapadały jak najszybciej, dając „zielone światło” inwestorowi. To sprawy, którym nadałem szczególny priorytet – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

DSC_0075DSC_9949DSC_0003DSC_0059DSC_0018image00004image00022image00015