Czym się różni żywność BIO od ekologicznej?

Coraz większa liczba osób zwraca uwagę na jakość swojego jedzenia i szuka alternatyw dla produktów konwencjonalnych. W poszukiwaniu zdrowszych i bardziej świadomych wyborów spożywczych coraz częściej zwraca się uwagę na żywność oznaczoną jako BIO lub ekologiczna. Jednakże wiele osób nie wie, że te dwa oznaczenia nie są synonimami i istnieją między nimi pewne różnice. W tym artykule omówimy, czym dokładnie różni się żywność BIO od ekologicznej, jakie kryteria muszą spełnić produkty, aby otrzymać te oznaczenia, oraz jakie korzyści dla naszego zdrowia i środowiska niesie ze sobą spożywanie tych produktów.

Co to znaczy, że żywność jest BIO?

Żywność BIO to termin używany w odniesieniu do żywności, która jest produkowana i przetwarzana zgodnie z rygorystycznymi wymogami certyfikacji BIO. Certyfikat ten, będący skrótem od "Biological Farming", gwarantuje, że wszystkie zawarte w niej składniki zostały wyhodowane bez użycia nawozów syntetycznych, hormonów wzrostu, antybiotyków, pestycydów czy GMO. Praktyki rolnicze, takie jak płodozmian i naturalna kontrola szkodników są również stosowane w celu utrzymania równowagi składników odżywczych w glebie i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Główna różnica między żywnością ekologiczną a konwencjonalną polega na procesie produkcji. Rolnictwo ekologiczne zabrania stosowania nawozów syntetycznych i środków chemicznych, takich jak organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) i wymaga od hodowców stosowania wyłącznie zatwierdzonych metod naturalnych. Dodatkowo zwierzęta muszą być hodowane w gospodarstwach ekologicznych na paszach wolnych od produktów ubocznych i chemikaliów. Z drugiej strony, rolnictwo konwencjonalne może obejmować GMO, nawozy syntetyczne, hormony i antybiotyki na swoich uprawach, podczas gdy pasza dla zwierząt często zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

Aby uzyskać certyfikat BIO, hodowcy muszą spełnić wszystkie te wymagania, a także zobowiązać się do przestrzegania pewnych zasad, takich jak stosowanie zrównoważonych technik rolniczych, które chronią zarówno zdrowie ludzi, jak i nasze środowisko. Aby zapewnić zgodność z tymi normami, produkty z certyfikatem BIO podlegają regularnym kontrolom niezależnych organizacji zewnętrznych, które przyznają im certyfikaty na podstawie przestrzegania surowych kryteriów dotyczących procesów produkcyjnych i standardów dobrostanu zwierząt. Dlatego wybierając, żywność z certyfikatem BIO możesz, być spokojny wiedząc, że została ona wyprodukowana zgodnie z tymi rygorystycznymi wymogami.

Kryteria i certyfikaty dla żywności BIO i ekologicznej - jak się odnaleźć w gąszczu oznaczeń?

Podczas zakupów żywności może być trudno odnaleźć się, które produkty są naprawdę BIO lub ekologiczne. Na szczęście istnieją pewne kryteria i certyfikaty, których można szukać przy wyborze żywności BIO lub ekologicznej.

W przypadku żywności z certyfikatem BIO najbardziej uznanym certyfikatem jest ten pochodzący z Unii Europejskiej (UE). Wszystkie produkty z certyfikatem BIO muszą spełniać surowe normy ustalone przez UE, w tym brak stosowania nawozów syntetycznych lub pestycydów chemicznych, a także wyższe standardy dobrostanu zwierząt. Dodatkowo wszystkie produkty z certyfikatem BIO są kontrolowane przez niezależne organizacje zewnętrzne w celu zapewnienia zgodności z tymi normami. Certyfikowane produkty ekologiczne można rozpoznać, szukając logo UE na etykiecie produktu.

Oprócz certyfikacji UE istnieją inne organizacje, które zapewniają dodatkową gwarancję jakości, jeśli chodzi o produkcję żywności BIO i ekologicznej. Na przykład Soil Association w Wielkiej Brytanii oferuje Program Certyfikacji Organicznej, który zapewnia producentom przestrzeganie określonego zestawu norm i przepisów. Program ten wymaga corocznych audytów działalności gospodarstw oraz szczegółowych zapisów procesów i procedur produkcyjnych. Produkty certyfikowane w ramach tego programu muszą również zawierać ich logo na etykiecie produktu, aby konsumenci mogli łatwo zidentyfikować je jako certyfikowane towary ekologiczne.

Podobnie, w przypadku żywności ekologicznej produkowanej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, należy szukać certyfikatu odpowiednio Canada Organic Regime (COR) lub USDA National Organic Program (NOP). Zarówno COR jak i NOP posiadają rygorystyczne systemy zapewnienia jakości, które obejmują obowiązkowe inspekcje gospodarstw i zakładów przetwórczych, a także szczegółowe wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji w celu uzyskania certyfikatu. Dodatkowo wszystkie certyfikowane produkty ekologiczne muszą zawierać ich logo na etykietach produktów, aby konsumenci mieli pewność, że kupują prawdziwe towary ekologiczne.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż istnieje wiele etykiet określających status "organiczny" lub "BIO", które mogą nie być poparte żadnymi dowodami na spełnienie standardów certyfikacji lub zapewnienia jakości, szukając znaków takich jak logo uznanych jednostek certyfikujących, takich jak certyfikacja BIO UE lub programy certyfikacji organicznej COR/NOP, można upewnić się, że kupuje się legalne BIO lub organiczne produkty żywnościowe, które spełniają surowe standardy jakości zaprojektowane w celu ochrony zdrowia ludzkiego i naszego środowiska.

Czym różni się żywność ekologiczna od produktów konwencjonalnych?

Żywność ekologiczna jest produkowana przy użyciu metod, które nie zawierają nawozów syntetycznych ani chemicznych pestycydów. Techniki rolnictwa ekologicznego promują bioróżnorodność i zmniejszają ilość zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska poprzez stosowanie praktyk budujących glebę, takich jak płodozmian i naturalna kontrola szkodników.

Ponadto produkcja żywności ekologicznej zakazuje stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w całym procesie. GMO zostały powiązane z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i są zakazane w produkcji ekologicznej ze względu na potencjalny wpływ na zdrowie ludzi, zdrowie gleby i jakość powietrza.

Żywność ekologiczna musi również spełniać surowe normy dotyczące dobrostanu zwierząt dla wszystkich produktów zawierających produkty zwierzęce, takie jak nabiał i produkty mięsne. Zwierzęta muszą być hodowane w gospodarstwach ekologicznych wolnych od hormonów i antybiotyków (lub innych leków) zgodnie z wymogami jednostki certyfikującej. Pomaga to zapewnić, że zwierzęta są traktowane humanitarnie i hodowane w bezstresowym środowisku, gdzie ich dieta składa się z naturalnej paszy wolnej od szkodliwych substancji chemicznych.

Dla porównania konwencjonalna produkcja żywności pozwala na stosowanie syntetycznych nawozów, pestycydów, hormonów wzrostu, antybiotyków i GMO w całym procesie. Takie podejście może prowadzić do degradacji środowiska z powodu nadmiernego spływu nawozów syntetycznych do dróg wodnych, jak również wzrostu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego chemicznymi pestycydami rozpylanymi na uprawy. Ponadto konwencjonalne metody rolnicze często zawierają w paszy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, co może wpływać na dobrostan zwierząt, jak również zwiększać ryzyko skażenia potencjalnie szkodliwymi chemikaliami lub patogenami.

Jakie korzyści dla zdrowia i środowiska niesie ze sobą spożywanie żywności BIO i ekologicznej?

Spożywanie żywności BIO i ekologicznej zostało powiązane z szeregiem potencjalnych korzyści dla zdrowia i środowiska. Badania wykazały, że żywność ta ma ogólnie wyższą wartość odżywczą ze względu na metody produkcji, które obejmują mniejszą ilość syntetycznych substancji chemicznych, takich jak nawozy, pestycydy i herbicydy. Spożywanie żywności BIO i organicznej może również pomóc zmniejszyć narażenie na potencjalnie szkodliwe zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie, ponieważ są one uprawiane bez użycia konwencjonalnych praktyk rolniczych.

Z punktu widzenia ochrony środowiska, spożywanie żywności BIO i ekologicznej jest korzystne, ponieważ produkty te są często wytwarzane przy użyciu zrównoważonych systemów rolniczych, które promują żyzność gleby i bioróżnorodność. Pomaga to zapobiegać przedostawaniu się substancji chemicznych do naszych dróg wodnych, a także zmniejszyć ilość dwutlenku węgla emitowanego przez sprzęt rolniczy i transport. Ponadto produkcja żywności BIO jest zazwyczaj przyjazna dla zwierząt, co oznacza, że zwierzęta nie są poddawane niehumanitarnym lub intensywnym warunkom hodowli, takim jak przeludnienie czy nadmierne zamknięcie. Pomaga to chronić lokalne siedliska dzikiej przyrody i przyczynia się do ogólnego zrównoważonego rozwoju naszej planety.

Istnieje szereg korzyści zdrowotnych i środowiskowych związanych z wyborem BIO lub ekologicznych produktów spożywczych w porównaniu do opcji konwencjonalnych. Spożywanie tego typu żywności może pomóc w ochronie zdrowia ludzkiego poprzez zmniejszenie narażenia na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych, a także pomóc w ochronie naszego środowiska poprzez bardziej zrównoważone praktyki rolnicze.

Ekologiczną żywność znajdziesz w sklepie ze zdrową żywnością (stacjonarnie lub w internecie).