Czym się zajmuje Alergolog?

Alergia jest już jedną z tzw. chorób cywilizacyjnych. Aby wykryć alergię oraz poznać alergeny, jakie powodują reakcje, należy udać się na wizytę do alergologa. Lekarz alergolog specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu chorób alergicznych. W wypadku podejrzenia alergii lub skierowania od lekarza pierwszego kontaktu w celu diagnostyki alergii należy zgłosić się do alergologa. Już podczas pierwszej wizyty Alergolog Kraków może przeprowadzić wywiad z pacjentem i ustalić dalsze działania.

Pierwsza wizyta u alergologa — jak wygląda?

Mając objawy alergii takie jak: kaszel, katar, wysypka, duszność czy inne niepokojące reakcje np. po zjedzeniu konkretnego pokarmu, warto zapisać się na wizytę do alergologa. Reakcja alergiczna, choć może się wydawać niegroźna, niestety może być nieprzyjemna, utrudniać nam komfortowe funkcjonowanie lub nawet bezpośrednio zagrażać zdrowiu. Jak wygląda wizyta u alergologa? Niezależnie czy jest to alergolog dziecięcy, czy lekarz przyjmujący dorosłych pacjentów przebieg wizyty jest taki sam.

Alergolog w celach diagnostycznych przeprowadza wywiad z pacjentem, pyta o ogólny stan zdrowia, reakcje alergiczne i przyjmowane leki. Warto opisać wszystkie niepokojące objawy, ponieważ w przypadku alergii mogą one być bardzo różne. W celu sprawdzenia, jaki alergen nas uczula potrzebne będą testy alergiczne. Mogą one być przeprowadzane na różne sposoby w zależności od podejrzeń, jaka grupa alergenów powoduje objawy alergii. 

Jak wyglądają testy alergiczne?

Same testy polegają na sprowokowaniu reakcji alergicznej poprzez bezpośrednie podanie alergenu w warunkach kontrolowanych. Specjalista z zakresu alergologii po przeprowadzanym z pacjentem wywiadzie może zlecić dodatkowe badania układu immunologicznego na kontakt z alergenem.

Wyróżnia się metody diagnostyczne takie jak:

  • testy inhalacyjne, które wykrywają alergeny wziewne,
  • testy pokarmowe — stosowane do wykrywania alergii pokarmowych,
  • testy kontaktowe, jakie wykrywają alergie skórne.

Przeprowadzane testy inhalacyjne, pokarmowe i kontaktowe razem dają obraz alergii, jakie dana osoba ma. Możliwe do przeprowadzenia są testy skórne, jak i testy z krwi, które również pokazują reakcję układu immunologicznego na konkretne alergeny.

Diagnostyka i leczenie alergii

Dalsze diagnostyczne i lecznicze postępowanie z pacjentem różni się w zależności od rodzaju alergii oraz stopniu jej nasilenia. Już pierwsze objawy powinny skłonić pacjenta do unikania kontaktu z alergenem i podjęcia możliwego leczenia. Może się jednak zdarzyć, że alergia nie jest jedyną chorobą związaną z systemem immunologicznym lub układem oddechowym. Choroby towarzyszące alergii to np. astma, która może być również wynikiem niewykrytej i nieleczonej alergii. W takich sytuacjach zalecane są konsultacje z innym specjalistą, jakim jest pulmonolog. Nasi specjaliści współpracują ze sobą, aby każdy pacjent otrzymał należytą konsultację i dopasowaną metodę leczenia do stanu zdrowia.