Mówi się, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Realizując swoje pasje i rozwijając zainteresowania, seniorzy przeżywają drugą młodość. Dlatego z myślą o osobach starszych w Cieniawie uruchomiono pierwszy w gminie Grybów Klub „Senior+”. W jego uroczystym otwarciu wzięli udział senator Wiktor Durlak oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z troską o seniorów
– Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność – w tych słowach wyrażone są główne założenia polityki senioralnej rządu Premiera Mateusza Morawieckiego wobec osób starszych, opracowane w perspektywie do 2030 r. Celem naszych działań jest podniesienie jakości i poziomu życia polskich seniorów. Stawiamy m.in. na promocję zdrowia czy tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej. Kolejny w Małopolsce klub „Senior+” w Cieniawie jest realizacją naszych zobowiązań wobec osób starszych. Chcemy w jak najszerszym stopniu otaczać seniorów troską i opieką. Ich doświadczenie życiowe jest bezcennym skarbem, o który musimy dbać, dla przyszłych pokoleń – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Gotują, ćwiczą, dyskutują…
Klub „Senior+” w Cieniawie oferuje 15 miejsc osobom w wieku powyżej 60 lat i będzie funkcjonował 20 godzin w tygodniu. Grafik jest bardzo napięty. Z pewnością seniorzy nie będą się tu nudzić.

Na zainteresowanych czekać będą m.in. zajęcia kulinarne, relaksacyjne, rękodzieło, seanse filmowe, aerobik czy po prostu spotkania przy kawie połączone z przeglądem prasy. Aktywności rozpoczęły się już 9 stycznia.


Inwestycja z rządowym wsparciem
Klub został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Łączny koszt uruchomienia placówki to 540 288 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 200 000 zł, natomiast pozostałe 340 288 zł pochodziło z zasobów własnych gminy.

Zadanie polegało na wykonaniu prac budowlanych, m.in. wymianie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie centralnego ogrzewania oraz wentylacji, prac wykończeniowych obejmujących ściany, sufity i podłogi. Zakupiono również meble, sprzęt AGD, RTV, sprzęt do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz niezbędne drobne wyposażenie.


Domy i kluby „Senior+”, czyli bezpieczna przystań
– W Małopolsce w roku 2022 do samorządów trafiło ponad 4,3 mln zł z rządowego programu „Senior+” na utworzenie 8 i funkcjonowanie 62 ośrodków. Do dyspozycji małopolskich seniorów są obecnie 103 ośrodki, z których 23 działają w trybie domów dziennych, natomiast pozostałe 80 to kluby samopomocy. Dają one łącznie ponad 2,5 tysiąca miejsc zainteresowanym. To dla nich bezpieczna przystań, dzięki której mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i realizować swoje marzenia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa 20230126 Cieniawa