Po zmroku kierowca pojazdu widzi pieszego z odległości ok. 25 metrów. Dystans ten zwiększa się 4- a nawet 5-krotnie, jeśli pieszy wyposażony jest w odblask. Nawet mały gadżet może uratować zdrowie i życie ludzkie. Wiedzą o tym uczniowie małopolskich szkół, które licznie wzięły udział w Konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

W Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XII Małopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który objął nad nim patronat honorowy.  

Obowiązek i powinność

Wyposażenie w elementy odblaskowe jest ustawowym obowiązkiem każdego pieszego poruszającego się poza obszarem zabudowanym, kiedy zapada mrok. Odblaski znacząco zwiększają bezpieczeństwo również osób mieszkających w miastach. Kolorowe breloki, które podczas systematycznie przeprowadzanych akcji edukacyjnych wręczają policjanci, to coś więcej niż ciekawa dekoracja tornistra. Ta nieduża zawieszka jest dowodem na to, że dbacie o swoje bezpieczeństwo. Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w XII już edycji Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. O Waszym zaangażowaniu świadczą wysokie noty w rankingu. Wierzę, że rywalizacja była dobrą nauką tego, co w ruchu drogowym najważniejsze: rozwagi i odpowiedzialności. Wracając do domu, idąc do kolegów, odwiedzając dziadków, zawsze pamiętajcie o bezpieczeństwie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak wyłoniono zwycięzców?

Głównymi kryteriami były:
- liczba uczniów wyposażonych w kamizelki odblaskowe w stosunku do ogólnej liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły,
- liczba uczniów wyposażonych w elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe w stosunku do ogólnej liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły.
Wśród dodatkowych kryteriów znalazły się zaś m.in.:
- organizacja ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
- promocja w mediach,
- pomoc strażnika w przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych przez dzieci w rejonie szkoły.

Regulamin Konkursu: Regulamin XII edycji konkursu - Odblaskowa Szkoła 2022

Razem dla bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

Celem Konkursu było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Dał on możliwość wykazania, że dana szkoła nie tylko uczy, ale także dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Celem akcji było też promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Organizatorami Konkursu byli: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Polski w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Na podium znalazły się następujące Szkoły:
1.    Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Niedźwiedziu – 1645 punktów,
2.    Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie – 1530 punktów,
3.    Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej – 1475 punktów.

Lista zwycięzców


20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła 20230125 Odblaskowa Szkoła