Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie został kom. Łukasz Stankiewicz. Nowo powołany Zastępca Komendanta Miejskiego będzie nadzorował pion prewencji krakowskiej Policji.

14 listopada br. odbyła się uroczystość, podczas której funkcja Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie powierzona została kom. Łukaszowi Stankiewiczowi, który dotychczas służbę pełnił jako Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie.

Rozkaz wręczył nowemu zastępcy Komendant Miejski Policji insp. Zbigniew Nowak, który w obecności kadry kierowniczej pogratulował nowo powołanemu, życząc powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych. 

Komisarz Łukasz Stankiewicz służbę w Policji pełni od 1999 roku. Przez większość tego czasu związany był z pionem prewencji w Komisariacie Policji I w Krakowie. W 2020 roku odchodząc z funkcji Naczelnika Wydziału Prewencji tego komisariatu, objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie.

Nowo powołany Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, będzie od tej pory nadzorował pion prewencji krakowskiej Policji.