Tradycyjnie we wrześniu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przyłącza się do akcji „Kredkobranie” zainicjowanej przez krakowską Fundację Ignatianum. Także w tym roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita objął ją swym patronatem.

- Podczas ogólnopolskiej zbiórki przyborów szkolnych i materiałów plastycznych wszyscy możemy włączyć się w kreowanie przyszłości młodego pokolenia Polaków z Kresów. Pomimo często bardzo trudnych warunków i przeszkód materialnych uczą się oni polskiej historii, podtrzymują i kultywują tradycję i rodzime obyczaje. Ci młodzi ludzie już dzisiaj przejmują także od swoich rodziców funkcję kustoszy polskich miejsc pamięci. Warto wspierać ich w tej drodze – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Akcja „Kredkobranie” odbywa się po raz piąty. W tym roku towarzyszy jej hasło „Pokoloruj przyszłość na 5”. Przypomina ono o tym, jak ogromny wpływ na przyszłość najmłodszych Polaków mieszkających na Kresach ma edukacja. To właśnie do najmłodszych Polaków mieszkających na Kresach oraz do polskich placówek edukacyjnych na Litwie i Ukrainie trafią zebrane dary.

- Zeszłoroczna edycja „Kredkobrania” skupiła uczniów – dzieci, młodzież i ich rodziców – z ponad 600 szkół w Polsce. Dzięki zebraniu ponad 140 tysięcy sztuk kompletów różnych przyborów szkolnych: kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, przyborów piśmienniczych i plastycznych itd., o wartości ponad 1 mln zł, pomogliśmy ponad 1500 dzieciom z Litwy i Ukrainy. W akcję włączają się całe szkoły, poszczególne klasy, ale również środowiska, zakłady pracy i osoby indywidualne – mówi Tomasz Konturek, koordynator akcji, prezes zarządu Fundacji Ignatianum.

W akcję można włączyć się poprzez zakup artykułów szkolnych i materiałów plastycznych. Do 7 października należy zebrane dary dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Fundacji.

Akcję można wspierać także finansowo poprzez wpłaty na konto Fundacji Ignatianum: 58 1750 0012 0000 0000 3880 7595 z dopiskiem „Kredkobranie” lub poprzez portal https://zrzutka.pl/6dumzy. Zebrane fundusze pozwolą zorganizować transport darów na Kresy oraz zakupić książki i lektury szkolne.

- Pokażmy wspólnie, jak ważne miejsce w naszych sercach zajmują Rodacy z Kresów. Dzieląc się darami, umacniamy ich poczucie łączności z polskim narodem. To ofiarowane dobro to nie tylko dziecięca radość, ale także motywacja do zdobywania wiedzy i dalszego rozwoju – dodaje wojewoda.

Patronat honorowy nad akcją objęli także m.in. ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty oraz ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kredkobranie_2022