27 września, o godz. 15.00, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki w Krakowie odbędzie się uroczystość upamiętniająca 83. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Organizatorami wydarzenia są: dr Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Łukasz Kmita – wojewoda małopolski oraz Grzegorz Surdy – prezes Małopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

- Jak przypominał nam wielokrotnie ppłk adw. Ryszard Brodowski – żołnierz AK, honorowy prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów: Rosja niszczyła Polskie Państwo Podziemne, gdyż nie znosiła wolności w niewoli, a taką wolnością było właśnie Polskie Państwo Podziemne. To oni: żołnierze, patrioci, bohaterowie – budowali fundament Ojczyzny, jaką znamy współcześnie. Wolna i niezawisła - pozostaje silna swoją historią. W najbliższy wtorek wspólnie złóżmy hołd i wspomnijmy tych, którzy oddali za Polskę swoje życie, jak również wszystkich, którzy Polsce zawsze wiernie służyli. Zapraszam wszystkich Małopolan do licznego udziału w uroczystościach – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W programie uroczystości przewidziane jest: odegranie hymnu państwowego, wystąpienia organizatorów, odczytanie Apelu Poległych, oddanie salwy honorowej i złożenie kwiatów.

***

27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów Wojska Polskiego utworzył Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację, mającą kontynuować walkę z obu okupantami.

Mimo okupacji ziem RP przez Niemcy i Związek Sowiecki ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana. Jego władze na uchodźstwie, uznawane przez społeczność wolnego świata, przez całą wojnę kierowały walką o niepodległość, a w okupowanym kraju. Polacy zbudowali imponujące państwo podziemne, będące fenomenem na skalę światową. Oprócz struktur wojskowych (4 grudnia 1939 r. premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, a 14 lutego 1942 r. przekształcił ZWZ w Armię Krajową), PPP obejmowało m.in. administrację na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym, agendy odpowiedzialne za tajne nauczanie na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową, wywiadowczą i pomocową. Całość podlegała rządowi RP na uchodźstwie.


27 wrzesnia_plakat