Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Pragnęli zatroszczyć się o to, by historia ich ziemi, a także historia ludzi, którzy ją tworzyli, trwała. Tak zrodził się pomysł powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. W miniony weekend Stowarzyszenie świętowało jubileusz dwudziestolecia pracy. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w uroczystościach uczestniczył dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski.

Organizacji, która od dwóch dekad aktywnie uczestniczy w budowaniu sztafety pamięci, przewodniczy zarząd, na którego czele stoi Czesław Pączek. To właśnie z jego inicjatywy w 2001 roku zawiązało się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Za podstawowe cele Stowarzyszenia uznano: ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji ludowej oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń. Za szczególne zadanie Stowarzyszenia przyjęto również inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, gospodarki i turystyki.

W dowód uznania działalności na rzecz społeczności lokalnej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Czesława Pączka Złotym Krzyżem Zasługi. W imieniu prezydenta, w minioną sobotę, medal wręczył dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski.

Obchodom jubileuszu towarzyszyła także promocja tomiku wierszy odznaczonego pt. „Przemijanie”. Przygotowana została również wystawa fotograficzna „20 lat działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy”.
Źródło: https://spzz316.wordpress.com/o-nas-2/


Benefis Czesława Pączka Benefis Czesława Pączka Benefis Czesława Pączka Benefis Czesława Pączka Benefis Czesława Pączka