Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Krystalizuje się przeznaczenie terenu i budynków na Wesołej, które w ubiegłym roku za 283 mln zł – płatne w 10 ratach - kupiło miasto od wyprowadzającego się do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Pewne jest, że trzy obiekty przy ul. Kopernika: 15, 15 a i 15 b zajmie Biblioteka Miejska. Do kolejnego – przy. ul Grzegórzeckiej ma się wprowadzić fundacja związana z urologią. W Zarządzie Zieleni Miejskiej powstał z kolei specjalny zespół, który będzie pracował nad kwestiami związanymi z ochroną i konserwacją zieleni na tym obszarze.

Zielony salon kultury na Wesołej
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W tej chwili puste są już budynki przy ul. Kopernika 15 i 21 oraz Grzegórzeckiej 18. Miasto miało je przejąć od szpitala na początku roku, ale plany pokrzyżowała pandemia. – Budynki te mają nam zostać wydane do 30 czerwca. Potem stopniowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem, będziemy przejmować następne – mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa i dodaje, że będą to kolejno: działka, na której znajduje się obecnie parking szpitalny, budynek przy ul. Kopernika 21 i Śniadeckich 5. Wszystkie obiekty mają być wydane miastu do grudnia 2023 r.

W budynku, który miasto przejmie w pierwszej kolejności – przy ul. Kopernika 15, a także w dwóch sąsiednich: Kopernika 15 a i 15 b w przyszłości znajdzie swoją siedzibę Biblioteka Miejska. Powstanie tam jej centrala, mieszcząca nie tylko cały księgozbiór, ale skupiająca też liczne wydarzenia z książką w roli głównej. Z kolei budynek przy ul. Grzegórzeckiej 18 miałaby zająć fundacja związana z urologią. – Takie przeznaczenie stanowiłoby kontynuację historycznej funkcji tego miejsca – wyjaśnia zastępca prezydenta. Pozostałymi budynkami są zainteresowane przede wszystkim instytucje publiczne i uczelnie wyższe, a miasto bierze też pod uwagę potrzeby lokalowe miejskich jednostek kultury. Tak jest np. w przypadku Capelli Cracoviensis, która mogłaby korzystać z budynku kościoła, który nie straciłby przy tym swojej funkcji sakralnej. – Wesoła ma być salonem kultury, realizowanej głównie przez nasze miejskie jednostki. Oczywiście to proces długotrwały – zaznacza Jerzy Muzyk.

Tymczasem trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Jest szansa, że zostanie on uchwalony jeszcze w tym roku. Zgodnie z jego założeniami na Wesołej miałyby zostać odtworzone ogrody renesansowe, a w centralnej części – w sąsiedztwie byłego szpitala zakaźnego – powstać rynek wielkością zbliżony do placu Wolnica. Jego koncepcja ma stanowić przedmiot konkursu architektonicznego, który będzie ogłoszony po uchwaleniu MPZP. Ponieważ przygotowywany plan miejscowy zakłada duży współczynnik powierzchni biologicznie czynnej, kwestią zieleni na Wesołej będzie się zajmował specjalny zespół w ZZM.

Równolegle miasto chce przystąpić do porządkowania terenu ze zbędnych obiektów, które nie figurują w ewidencji lub rejestrze zabytków i na których likwidację zgodziła się wojewódzka konserwator zabytków. Dokumentację formalno-prawną niezbędną do przeprowadzenia takich rozbiórek przygotuje w tym roku spółka ARM Inwestycje.