Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Dziś swoje setne urodziny obchodziłby Wiktor Pental - twórca legendarnych zdjęć pierwszych lat krakowskiej Nowej Huty.

Nowa Huta w obiektywie Wiktora Pentala
Fot. Wiktor Pental / idealcity.pl

Wiktor Pental urodził się 18 stycznia 1920 r. we wsi Woroniszki na Ziemi Nowogródzkiej. Zmarł 20 sierpnia 2013 r. w Krakowie.

W czasie II wojny światowej był żołnierzem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. W 1950 r. został skazany na rok więzienia jako wróg Polski Ludowej. W krakowskim więzieniu odsiedział siedem miesięcy.

Po zwolnieniu z więzienia jako budowniczy Nowej Huty posiadał rzadki przywilej robienia zdjęć na ulicach dzisiejszej dzielnicy Krakowa. Wspólnie z Henrykiem Makarewiczem był autorem unikalnego zapisu fotograficznego dokumentującego powstające od podstaw miasto i jego kształtującą się społeczność.

Zdaniem znawców fotografii zdjęcia Pentala można porównać z dorobkiem największych klasyków światowej fotografii reportażowej. Jego fotografie naznaczone są niezwykłym poczuciem humoru i dystansem do systemu.

Prace Wiktora Pentala po raz pierwszy szeroko eksponowane były w 2007 r. przez krakowską Fundację Imago Mundi, w ramach akcji wystawienniczej „802 procent normy” w przestrzeni miejskiej Warszawy, kiedy to wykonane przez Pentala portrety nowohuckich przodowników pracy zawisły w formie gigantycznych powiększeń na budynku Pałacu Kultury i Nauki.

Prezentowane następnie m.in. na festiwalu Noorderlicht w Holandii (2008 r.), FotoFest w Wielkiej Brytanii (2011 r.), Fotofestiwalu w Łodzi (2012 r.) oraz w ramach PARIS PHOTO w 2012 r., publikowane przez międzynarodowe media, stały się też punktem odniesienia dla wielu prac naukowych.

Prace Wiktora Pentala znajdują się w prestiżowych kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych na całym świecie. Można je oglądać również na stronach internetowych serwisu ideal city.