W związku z rozpoczętym rokiem szkolnym policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie z zaangażowaniem włączyli się w coroczną realizację działań „Bezpieczna droga do szkoły”. W minionym tygodniu w okolicach Szkół Podstawowych patrole policji czuwały nad zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, udzielając pomocy dzieciom przy przekraczaniu jezdni, ucząc je jednocześnie prawidłowego zachowania. Funkcjonariusze reagowali także na wykroczenia popełniane w tych miejscach przez kierujących pojazdami.

Policjanci przeprowadzili również 9 spotkań edukacyjnych wśród uczniów klas 1 i 2 ze Szkoły Podstawowej nr 89 i Szkoły Podstawowej nr 98. Mundurowi zwrócili uwagę na niebezpieczne zachowania na drodze, tj. wejście przed nadjeżdżający pojazd, wychodzenie na jezdnię zza przeszkody, przejście przez jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz przedstawili skutki takich sytuacji. Dodatkowo podczas wizyty funkcjonariusze zaprezentowali uczniom policyjne umundurowanie. Na zakończenie, wszystkie dzieci dostały drobne upominki.