Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Trwa modernizacja torowiska na ulicy Karmelickiej. Niezbędne okazały się dodatkowe prace, do których sprowadzono specjalistyczny sprzęt – to ich realizacja wpłynęła na planowany termin zakończenia prac. Obecnie rozważane są dwa scenariusze.

Modernizacja torowiska na ul. Karmelickiej
Fot. Jan Graczyński

Pierwotnie zakładany termin zakończenia prac – koniec września – zostanie prawdopodobnie nieznacznie przesunięty. Obecnie rozważane są dwa scenariusze oddania inwestycji.

Pierwszy z nich zakłada, że ruch tramwajowy na ul. Karmelickiej zostanie dopuszczony od 30 września, a ruch samochodowy tydzień później. Drugi zakłada dopuszczenie ruchu tramwajowego i samochodowego od 6 października. Decyzje w tej sprawie zapadną w ciągu najbliższych dni.

W trakcie prowadzonych prac, po demontażu istniejącego torowiska, stwierdzono, że istniejąca płyta betonowa jego podbudowy jest pofałdowana. Przed położeniem płyt torowiska konieczne było sfrezowanie tego zniekształcenia, w celu zapewnienia odpowiedniego wyprofilowania podbudowy.

Te prace wymagały użycia specjalistycznego sprzętu o rzadkim zastosowaniu, będącego na wyposażeniu nielicznych przedsiębiorstw. Maszyna taka została sprowadzona do Krakowa i frezowanie zostało przeprowadzone. To właśnie ten dodatkowy zakres prac spowodował opóźnienie na inwestycji. Pomiędzy ul. Rajską a ul. Garbarską planowane są dodatkowe prace przy torowisku, ale nie wpłyną one na czas zakończenia zadania.