- Akcja służb ratunkowych to wielopłaszczyznowe działanie. Jestem pełen podziwu dla służb i tego, jak zagrały wszystkie poszczególne elementy – podkreślał wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas porannej rozmowy w Radiu Kraków. Jej tematem była akcja ratunkowa w Tatrach związana z wczorajszymi burzami i towarzyszącymi im wyładowaniami.

- Przede wszystkim chciałbym wyrazić współczucie i wsparcie dla rodzin ofiar, które zginęły wczoraj w Tatrach. Ale także wyrazy wsparcia dla tych wszystkich, którzy pozostają w szpitalach – przekazał wojewoda.

Działania służb wciąż są prowadzone:

- Policja i służby pracujące na dole będą starać się lokalizować te osoby i przyjmować kolejne zgłoszenia, jeżeli takie będą napływać. Musimy brać pod uwagę, że wczoraj były takie osoby, które przyjechały do Zakopanego, nie zakwaterowały się, poszły w góry i też były wczoraj pod Giewontem. TOPR-owcy będą przeszukiwać szlaki. Trzeba też powiedzieć, że wczoraj służba Parku podjęła działania i zdecydowała o zamknięciu rejonu Giewontu – mówił wojewoda.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy

Kraków o akcji ratunkowej w Tatrach" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20190823%20Radio%20Krak%c3%b3w%20nowe.jpg">Kraków o akcji ratunkowej w Tatrach" src="/images/article/fotos/m_20190823_Radio_Krakw_nowe.jpg" alt="20190823 Radio Kraków nowe" style="margin-right:10px;" />