Kraków zyskał 850 tys. zł na projekt „Cyberbezpieczny Kraków”
W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne, nasze miasto staje na wysokości zadania. Dzięki nowemu projektowi „Cyberbezpieczny Kraków”, współfinansowanemu przez Unię Europejską, lokalne systemy informatyczne zostaną znacząco wzmocnione.
  • Realizacja projektu dzięki funduszom unijnym w wysokości 850 000 zł.
  • Współpraca z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach projektu.
  • Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających cyberbezpieczeństwo.
  • Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Głównym celem „Cyberbezpiecznego Krakowa” jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego dla Gminy Miejskiej. Projekt skupia się na kilku kluczowych obszarach, w tym na wzmacnianiu infrastruktury IT przed potencjalnymi cyberatakami oraz na edukacji pracowników w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa informacji.

W ramach projektu przewidziano szereg działań, które mają na celu nie tylko ochronę danych, ale również przygotowanie urzędników do efektywnego i szybkiego reagowania na incydenty cybernetyczne. Zostaną wprowadzone nowe procedury bezpieczeństwa oraz przeprowadzone audyty, które pozwolą na ocenę aktualnego poziomu zabezpieczeń i ich ewentualną korektę.

Projekt „Cyberbezpieczny Kraków” jest odpowiedzią na wzrastające potrzeby związane z ochroną danych osobowych i instytucjonalnych w dobie cyfryzacji. Inwestycja w cyberbezpieczeństwo to krok ku przyszłości, który pozwoli mieszkańcom czuć się bezpieczniej w swoim cyfrowym środowisku.

Dzięki tym działaniom, nasze miasto stanie się jeszcze bardziej odpornym na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, co w obecnych czasach jest nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne.


Źródło: Urząd Miasta w Krakowie