Przed wojną była znaną narciarką, w czasie wojny – kurierką tatrzańską, członkinią konspiracji niepodległościowej, żołnierzem ZWZ. Helena Marusarzówna zginęła rozstrzelana przez Niemców w Pogórskiej Woli.

Dzisiaj odbyły się uroczystości upamiętniające 105. rocznicę urodzin oraz 82. rocznicę śmierci patronki Szkoły Podstawowej w Pogórskiej Woli. Udział w nich wziął I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Obecny był także sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

Helena Marusarzówna oddała najcenniejszy dar – życie – za wolną Polskę, mając zaledwie 23 lata. Pomimo tortur nie zdradziła współtowarzyszy. Jest ona przykładem miłości do Ojczyzny i pełnego oddania jej sprawom – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Pogórskiej Woli w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych w czasie II wojny światowej. Następnie zebrani udali się w miejsce śmierci patronki, gdzie przed Pomnikiem Ofiar II wojny światowej w Pogórskiej Woli odbyły się uroczystości połączone z zasadzeniem „dębu pamięci”.

*
Helena Marusarzówna pochodziła z ubogiej, góralskiej rodziny. Już w dzieciństwie startowała w zawodach narciarskich, które organizował dla najmłodszych Kornel Makuszyński. Gdy dorosła, wstąpiła do sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem. Siedmiokrotnie zdobyła tytuł mistrzyni polski w narciarstwie alpejskim. Wybuch wojny przerwał jej karierę.

Marusarzówna, podobnie jak jej rodzeństwo, wstąpiła do ruchu oporu. Jako kurierka pokonywała trasę z Zakopanego do Budapesztu, przekazując materiały dla Polskiego Państwa Podziemnego. W marcu 1940 r. została zatrzymana przez słowacką służbę graniczną i przekazana Niemcom. Była torturowana, lecz nie zdradziła współtowarzyszy. Zapłaciła najwyższą cenę – 12 września 1941 r. Niemcy rozstrzelali ją w Pogórskiej Woli koło Tarnowa. W 1958 szczątki bohaterki przewieziono do Zakopanego i pochowano na Pęksowym Brzyzku.


Źródło: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/150517,Helena-Marusarzowna-na-muralu-w-Pogorskiej-Woli.html


20230916_Pogorska_Wola 20230916_Pogorska_Wola 20230916_Pogorska_Wola 20230916_Pogorska_Wola 20230916_Pogorska_Wola 20230916_Pogorska_Wola 20230916_Pogorska_Wola