Przewodniczący Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojciech Pałka – Starosta Krakowski wraz z Wójtem Gminy Czernichów, Danutą Filipowicz, serdecznie zapraszają na  2. DZIEŃ BEZPIECZNEGO POWIATU KRAKOWSKIEGO z POWIATOWĄ RADĄ BRD. Specjalnie dla Was! Przedstawiciele służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Krakowskiego przyjadą do Czernichowa.

Dzień Bezpiecznego Powiatu Krakowskiego jest kolejnym dobrym przykładem umożliwienia prowadzenia dialogu społecznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz promocję służb działających na rzecz bezpieczeństwa.

Niedzielne popołudnie, 24 września będzie niepowtarzalną okazją, aby w jednym miejscu spotkać się z policjantami, strażakami, żołnierzami, ratownikami medycznymi czy osobami działającymi na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

W tegorocznej edycji utworzonych zostanie kilka stref mających na celu usystematyzowanie tematyczne zagadnień traktujących o bezpieczeństwie. Będą one dostępne przez cały czas trwania wydarzenia od godz. 14:00 do 18:00. Są to:

Strefa BRD

 • możliwość uzyskania karty rowerowej
 • skorzystanie z symulatorów wypadku i dachowania pod okiem instruktorów
 • tor BRD,
 • konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu powiatu krakowskiego „Zwalniam przy szkole” (do pobrania: regulamin, karta zgłoszeniowa)

Strefa pokazów dynamicznych

 • pokaz pożaru oleju w kuchni wraz z omówieniem (ok. godz. 14:45)
 • gaszenie podręcznymi środkami gaśniczymi różnych materiałów trenażer (ok. godz. 15:30)
 • pokaz ratownictwa technicznego (ok. godz. 16:45)
 • ćwiczenia praktyczne jak prawidłowo używać gaśnic – w tym przypadku aktywny udział dorosłych uczestników wydarzenia (ok. godz. 17:00)

Strefa pierwszej pomocy

 • nauka jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy,
 • konkurs QCPR z nagrodami (do pobrania: regulamin)
 • promocja projektu „Pierwszy Ratownik”

Strefa ratownictwa specjalistycznego

 • ratownictwo z udziałem psów z GRS OSP Kraków – pokaz z omówieniem roli psów w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych
 • ratownictwo wodno-nurkowe – promocja specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego przez straż pożarną w działaniach na i pod wodą
 • ratownictwo z wykorzystaniem dronów – promocja i pokaz możliwości specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego przez OSP Niegoszowice

Strefa eko

 • promocja rozwiązań przyjaznych środowisku w ramach projektu LIFE
 • serwis rowerowy – drobne naprawy
 • ekodoradcy UG Czernichów – konsultacje

Strefa promocyjno-edukacyjna

 • stoiska promujące działalność służb mundurowych
 • noś odblaski z Bezpiecznym Powiatem Krakowskim! – gadżety odblaskowe
 • alogogle i narkogogle – symulatory zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

Strefa animacji dla najmłodszych

 • atrakcje dla najmłodszych: ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód MDP, animatorzy, plac zabaw, wata cukrowa

Minigra terenowa

Gra „Zdobądź Medal Sprawności Małego Ratownika” – gra terenowa przeznaczona dla dzieci i młodzieży do lat 16 polegająca na wykonaniu kilku zadań z otrzymanej karty i zebraniu pieczątek w poszczególnych strefach – na tej podstawie uczestnik otrzyma pamiątkowy imienny dyplom oraz medal. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Kraków

Link do wydarzenia, gdzie będziemy na bieżąco publikować informacje dotyczące 2. Dnia BPK: https://www.facebook.com/events/1323458731610550

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu w przedstawionej formie. Wydarzenie skierowane jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych  Jest to jedna z możliwości przyjemnego spędzenia wolnego czasu z elementami edukacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa jaką Państwu oferujemy na ten weekend.

#DzieńBezpiecznegoPowiatuKrakowskiego #PowiatowaRadaBRD #bezpieczeństwo #BRD #Policja #RuchDrogowy #nośodblaski #PierwszaPomoc #StrażPożarna #WojskoPolskie #ratownik #GminaCzernichów #PowiatKrakowski #Małopolska

2. Dzień Bezpiecznego Powiatu Krakowskiego z Powiatową Radą BRD - informacje w tekście powyżej


Artykuły promocyjne