- Gmina Szerzyny prężnie się rozwija. Dzięki rządowym środkom i uzyskanemu wsparciu samorząd realizuje zadania służące lokalnej społeczności. Oddany dzisiaj do użytku budynek jest przykładem sprawnego gospodarowania i zarządzania właśnie z myślą o mieszkańcach – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita obecny podczas symbolicznego oddania do użytkowania inwestycji.

W wydarzeniu uczestniczyli także posłowie Wiesław Krajewski i Norbert Kaczmarczyk.

Marzenia o mieszkaniu

W centrum Szerzyn pod numerem 523 powstał budynek mieszkalny z 27 lokalami. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Niecałe dwa lata temu podczas wizyty w Szerzynach, przekazałem na ręce wójta Grzegorza Gotfryda czek potwierdzający przyznanie dotacji w wysokości blisko 8,3 mln zł. Środki pochodzące z Funduszu Dopłat BGK samorząd obiecał sprawnie wykorzystać i tak też się stało. Dzisiaj pierwsi najemcy odebrali umowy i klucze do mieszkań. Gratuluję gminie Szerzyny ukończenia tej ważnej inwestycji – dodaje wojewoda.

Szerzyny to jedna z najbardziej wysuniętych na wschód gmin Małopolski. Spotykamy się tutaj, by wspólnie pokazać naszą troskę o Polskę lokalną. Gratuluję tego wspaniałego budynku mieszkalnego, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Można powiedzieć, że gmina Szerzyny to swoisty plac budowy. Starania w ramach różnych programów ministerialnych czy inwestycji lokalnych w ramach Tarczy Antykryzysowej – wszystko to pasmo sukcesów, na których skorzystają obecni i przyszli Mieszkańcy Szerzyn. Rządowe wsparcie jest szansą na zrównoważony rozwój całego regionu! Życzę przede wszystkim samorządowi, aby kolejne pomysły, kolejne projekty także skutecznie zmierzały do poprawy życia Mieszkańców – podkreśla poseł Wiesław Krajewski.

- Pierwsi lokatorzy to młode małżeństwa z dziećmi – bardzo szczęśliwe, ponieważ pewno nie byliby w stanie pomarzyć o własnym mieszkaniu, gdyby nie wsparcie rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, gdyby nie Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, który umożliwił spełnić te marzenia. Nowe lokale, nowe mieszkania, nowa również nadzieja dla rodzin, które są przyszłością naszego narodu – zaznacza wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

Zwiększając zasoby mieszkaniowe

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny” zrealizowane zostało dzięki rządowemu programowi bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa. Głównym celem programu jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.

Środki mogą być przyznane na utworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu.

Inwestycja z myślą o mieszkańcach

Budynek, który powstał w Szerzynach, zlokalizowany jest w centrum miejscowości. W niedalekiej odległości znajdują się: Urząd Gminy w Szerzynach, żłobek, przedszkole.

Wielorodzinny, pięciokondygnacyjny obiekt posiada kubaturę ponad 6,7 tys. m³. Powierzchnia użytkowa wynosi ponad 1,8 tys. m². Na tej przestrzeni powstało 27 mieszkań, których powierzchnia waha się od 47 do 100 m².

Co ważne – budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Funkcjonowanie na terenie obiektu ułatwia chociażby winda umożliwiająca sprawne poruszanie się pomiędzy kondygnacjami.

Najemcy mogą także korzystać z komórek lokatorskich. W ramach inwestycji zagospodarowano również najbliższe otoczenie. Powstały m.in.: parking, chodniki, wiata na odpady i plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Wykonano także oświetlenie terenu, instalacje fotowoltaiczne i pompę ciepła do ogrzewania części wspólnych.

- Nowoczesny budynek, doskonała dostępność do placówek opieki nad dziećmi, możliwość samodzielnego funkcjonowania – to aspekty, które mają ogromne znaczenie szczególnie z punktu widzenia rodziny. Nie jest zatem zaskoczeniem, że nabór na lokatorów budynku pod numerem 523 – cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mieszkania trafią do osób, których dotąd nie było stać na własny dom. Jestem przekonany, że tu stworzą swoją bezpieczną przystań, która zapewni im poczucie stabilizacji i umocni w realizowaniu planów zawodowych i osobistych, dodając przysłowiowych skrzydeł – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

W budynku przewidziano również dwa mieszkania w ramach programu „Za życiem”.

Koszt realizacji wyniósł ostatecznie ponad 9 mln zł z czego ponad 7,7 mln zł stanowiła dotacja z Funduszu Dopłat BGK.

Program wsparcia komunalnego budownictwa czynszowego w Małopolsce

Pod koniec lipca tego roku do Małopolski trafiła kolejna transza środków z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. 7 małopolskim samorządom przyznanych zostało łącznie prawie 66,5 mln zł.

- Przyznane małopolskim samorządom środki umożliwią powstanie lub wyremontowanie 342 lokali o niskim czynszu. Wśród beneficjentów znalazła się między innymi gmina Miechów, która dzięki wsparciu w wysokości ponad 10,3 mln zł wybuduje 79 lokali na Osiedlu Parkowym. Blisko 9,5 mln zł wesprze natomiast gminę Chrzanów, która za cel postawiła sobie utworzenie przy ul. Zielonej 66 lokali mieszkalnych. Życzę, aby wszystkie inwestycje realizowane dzięki funduszowi dopłat zostały przeprowadzone równie sprawnie co w Szerzynach. W każdym zakątku naszego województwa są one bardzo potrzebne – dodaje wojewoda.

O tej transzy środków przyznanych Małopolsce pisaliśmy szerzej tutaj: https://www.malopolska.uw.gov.pl/


20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny 20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny 20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny 20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny 20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny 20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny 20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny 20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny 20230913_Szerzyny_budynek_wielorodzinny