Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jerzego Orła

działacza NSZZ „Solidarność”, współorganizatora strajków w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, Posła na Sejm RP, Wojewody Tarnowskiego.

W każdym podejmowanym działaniu pozostawał oddany Ojczyźnie i Jej Obywatelom. Małopolska straciła bardzo ciepłego i życzliwego człowieka. W naszych wspomnieniach pozostanie jako zaangażowany kierownik placówki terenowej KRUS, rzetelnie i wzorowo wykonujący powierzone obowiązki.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom przekazujemy wyrazy współczucia.


Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski

Ryszard Pagacz

I Wicewojewoda Małopolski


20230909 kondolencje2