15 lat temu nad Wisłą zagościła Jednostka Wojskowa NIL. Formacja ustanowiona w 2008 r. na dobre zadomowiła się w stolicy Małopolski. Dziś, z okazji swojego święta przypadającego na 6 września, żołnierze spotkali się z mieszkańcami Krakowa i turystami odwiedzającymi wzgórze wawelskie. W wydarzeniu uczestniczył II wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Obecni byli: zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Robert Kopacki oraz dowódca Jednostki Wojskowej NIL w Krakowie płk Piotr Gomuła wraz ze swoim zastępcą ppłk Robertem Dąbrowskim.

Wdzięczni spadkobiercy Kedywu KG AK

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Katedrze Wawelskiej. Następnie na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu odbył się uroczysty apel, który zakończyła defilada wojskowa.

- Krakowska Jednostka Wojskowa NIL to sprawna i rzetelna formacja, która realizuje zadania strategiczne decydujące o powodzeniu operacji wojskowych. Wspiera misje prowadzone przez Wojska Specjalne w Polsce i poza jej granicami. Służy, kultywując dziedzictwo i pamięć tradycji Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. To wreszcie wojskowa rodzina, która uchyla dzisiaj przed nami nieco z zakresu swoich zadań i możliwości. Wspólne świętowanie 15-lecia Jednostki jest okazją, by wyrazić wdzięczność za trud codziennej służby i oddanie, z jakim żołnierze podejmują niełatwe wyzwania – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Od rana do wczesnych godzin popołudniowych, na Wawelskim Wzgórzu odbywał się pokaz sprzętu wojsk specjalnych. Zobaczyć można było między innymi: motocykle Yamaha, quady Polaris, HMMWV (tzw. Humvee) – wielozadaniowe pojazdy kołowe o wysokiej mobilności czy Oshkosh M-ATV – samochody opancerzone.

Być żołnierzem Wojska Polskiego

Na gości czekał także Mobilny Punkt Rekrutacji. Można było dowiedzieć się w nim, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego, a także jak wygląda droga szkolenia i możliwości rozwoju.

- Polska armia jest coraz lepiej uzbrojona, wyszkolona i wyćwiczona. To miejsce, które już na samym początku drogi, daje możliwości umacniania własnych predyspozycji i szeroko rozumianego rozwoju. Jest to z pewnością ciekawa opcja realizowania wojskowego zamiłowania – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Patron – bohater

- Jednostce patronuje gen. bryg. August Emil Fieldorf „NIL” – twórca i pierwszy dowódca Kedywy KG AK. Postać szczególna. Patron, który poniósł najwyższą ofiarę, byśmy mogli żyć dzisiaj w niepodległej Polsce. To ogromny honor podążać drogą ideałów generała – podkreśla wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Jednostka Wojskowa NIL od lat upamiętnia postać patrona, organizując ekstremalny marsz nocny „Śladami gen. NILA – od zmierzchu do świtu”. W tym roku zawody przygotowane zostały po raz dwunasty i wpisywały się w obchody jubileuszu 15-stej rocznicy utworzenia Jednostki.

Na dystansie ok. 48 km uczestnicy podążali szczytami Beskidu Wyspowego oraz Makowskiego przez miejsca związane z działalnością lokalnych zgrupowań Armii Krajowej oraz organizacji Kedyw.

- Ekstremalny marsz nocny „Śladami gen. NILA – od zmierzchu do świtu” ma za zadanie pokazać, z jakim wysiłkiem muszą mierzyć się żołnierze w środowisku górskim. To szczególny sprawdzian swoich możliwości – podsumowuje wicewojewoda Małodziński.

20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL 20230909 NIL