Raz do roku, w podniosłej atmosferze spotykają się samorządowcy, którzy na co dzień pracują dla społeczności Starego Sącza. W dniu wspomnienia patronki miasta – św. Kingi – odbywa się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która jest okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych w pracy dla lokalnej społeczności. W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecny był także poseł na Sejm RP Jan Duda.

Wydarzenie odbyło się w gościnnych progach Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Tradycyjnie tego dnia oczy lokalnej społeczności zwracają się w stronę tych, którzy poprzez swoją pracę i aktywność stają się ambasadorami Starego Sącza. Wśród wyróżnionych znalazły się dzisiaj 4 osoby, które prezydent Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi. Krzyże Zasługi: Złoty (1), Srebrny (1) i Brązowy (2), w imieniu prezydenta RP, wręczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

– Zaangażowanie na rzecz społeczności, z której się wyrasta, w której się funkcjonuje, to wyraz dojrzałości i najwyższego oddania. Odpowiedzialność za kształtowanie otaczającego środowiska jest często zadaniem żmudnym, niełatwym. Uczynili Państwo z niego misję, która – choć przybierała postać różnych zadań – miała ten sam cel: troszczyć się o dobry rozwój z zachowaniem szerokiego dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. Niech przyznane odznaczenia przyniosą poczucie dobrze wypełnionego zadania i jednocześnie stanowią inspirację do kontynuowania rozpoczętych dzieł – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Odznaczeni wyróżnieni zostali za działalność na rzecz społeczności lokalnej, zasługi w działalności samorządowej, a także za upowszechnianie historii regionalnej, działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

Wręczone zostały także: Srebrna Odznaka honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski (1), Medale Honorowe Starego Sącza (2), Odznaki Honorowe Starego Sącza (14).

Po raz piąty przyznano również stypendia Burmistrza Starego Sącza. W tej edycji złożonych zostało 14 wniosków. Komisja stypendialna rekomendowała 6 kandydatów, którzy otrzymali stypendium. Wyróżnione osoby mogą pochwalić się osiągnięciami artystycznymi, sportowymi i sportowo-artystycznymi.


Odznaczenia Stary Sącz Odznaczenia Stary Sącz Odznaczenia Stary Sącz Odznaczenia Stary Sącz Odznaczenia Stary Sącz