Program wyrównywania różnic między regionami III – realizacja 2023r.

 

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między   regionami – III” i złożył do Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne Wystąpienie w sprawie uczestnictwa w Programie  – obszar  D, F.

Zgodnie z decyzją PFRON przyznano dofinansowanie na realizację projektów w obszarach:

  • OBSZAR D dotyczący likwidacji barier transportowych – 2 projekty; kwota dofinansowania: 255 370,00 zł
  • OBSZAR F dotyczący modernizacji traktatów komunikacyjnych istniejących warsztatów terapii zajęciowej – 1 projekt; kwota dofinansowania: 171 744,82 zł.

Przyznane dofinansowanie na realizację i obsługę projektów – obszar D, F zgodnie z decyzją PFRON wynosi: 437 792,69 zł.