Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych rozpoczęli cykl akcji skierowanych do kierujących pn. „Przepis do ręki Kierowcy”. Inauguracyjne działania, które odbyły się 29 czerwca br. na „Zakopiance”, były poświęcone prędkości.

Akcja ma celu edukowanie w zakresie bezpieczeństwa na drogach poprzez dotarcie do kierujących z konkretnym przepisem. Policjanci podczas kontroli drogowej będą przekazywali specjalnie przygotowane ulotki zawierające przepisy ruchu drogowego. Broszury będą zawierały jeden szczegółowo opisany przepis, który jest często naruszany przez kierujących. Przedsięwzięcie to celowo jest realizowane w okresie wakacyjnym, gdyż w tym czasie często kierowcy zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcemy, aby wyjazdy wakacyjne, ten czas relaksu i wypoczynku spędzony w gronie rodzin   i bliskich był spokojny.

Inauguracyjna akcja była poświęcona prędkości. Zbyt szybka jazda jest główną przyczyną wypadków, dlatego przygotowane zostały ulotki zawierające limity prędkości na poszczególnych drogach.  Z uwagi na duże wakacyjne natężenie ruchu na tzw. Zakopiance, akcja „Przepis do ręki Kierowcy”, realizowana była na tej drodze w czwartek 29 czerwca br. Wyjście z „przepisem” do kierujących odebrane zostało przez uczestników ruchu drogowego  bardzo pozytywnie. W przyszłym tygodniu kolejne działanie w tym zakresie. Edukacja = Bezpieczeństwo.