W 1913 roku po pożarze jednego z osiedli, w którym spłonęło kilkanaście zabudowań gospodarczych, została założona Ochotnicza Straż Pożarna Wiśniowa. Ze składek publicznych zakupiono wtedy sprzęt w postaci sikawki i wozu konnego. Sukcesywnie wzbogacano jednostkę w samochody gaśnicze, ratownictwa technicznego i wykorzystywane w trudnym górskim rejonie samochody terenowe.

Dziś jednostka świętuje swoje 110-lecie. W uroczystości jubileuszowej udział wziął I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który odczytał list skierowany do uczestników przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Obecny był również senator Andrzej Pająk.

- Święty Florian, patron Strażaków, był pierwszym znanym dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii imperium rzymskiego. Stracił życie w obronie tych samych humanitarnych idei, które do dziś podzielają Strażacy na całym świecie. Strażacy, wśród których są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, poświęcają się, aby chronić i ratować zdrowie, życie i mienie ludzkie, ranne zwierzęta i środowisko naturalne. To poświęcenie również ich Rodzin, którym należą się ogromne podziękowania za to, że pozwalają swoim najbliższym realizować ich ważną misję - przekazał w liście wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od zbiórki jednostki przed remizą OSP w Wiśniowej, skąd zebrani udali się na mszę świętą do kościoła pw. św. Marcina w Wiśniowej. Po zakończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz pododdziałów na plac przed remizą OSP w Wiśniowej, gdzie dowódcy uroczystości złożyli raport. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt, a uczestnicy wysłuchali historii 110 lat OSP Wiśniowa.


- Z okazji Jubileuszu 110-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej życzę, aby święty Florian nieustająco miał w swojej opiece wszystkich Państwa — Druhów i Strażaków! – odczytał w dalszej części listu I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Jubileusz był również okazją do wręczenia 5 Brązowych Krzyży Zasługi, którego dokonał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Krzyżem Zasługi odznaczani są obywatele m.in. spełniający czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków oraz ofiarnie niosący pomoc.

Jednostka OSP Wiśniowa liczy 66 czynnych członków, 12 wspierających, 21 członków drużyny młodzieżowej oraz 9 strażaków ratowników należących do specjalistycznej grupy wysokościowej. Strażacy wyjeżdżają do akcji średnio 80 razy rocznie.


20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa 20230611 Wisniowa