Funkcjonuje w różnych formach od ponad 230 lat. Mieści się w budynkach odziedziczonych po klasztorze Karmelitów Bosych. Ma 636 miejsc dla osadzonych. Zakład Karny w Nowym Wiśniczu jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Obecnie zatrudnia 224 funkcjonariuszy Służby Więziennej i 30 pracowników cywilnych.

Dziś jednostka obchodzi wyjątkowe święto nadania sztandaru. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, posłowie Piotr Sak i Norbert Kaczmarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Sztandar jest symbolem jedności i solidarności. Wyraża wierność wobec Ojczyzny. Pracownicy Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pełnią szczególną służbę społeczeństwu. Aby jak najlepiej realizować swoje zadania, muszą działać zgodnie. Muszą współpracować. Jestem przekonany, że nowy sztandar da Państwu poczucie zjednoczenia i nowej siły. Gratuluję tego pięknego wyróżnienia – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Sztandar został ufundowany przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe i od tej pory będzie używany podczas obchodów świąt państwowych, uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, a także w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie służbowe, orderów i odznaczeń.

Podstawowe zadania Służby Więziennej

Służba Więzienna podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku, jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Realizuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, środków przymusu skutkujących pozbawienia wolności oraz kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy m.in. prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych itp.

Więcej informacji o Służbie Więziennej: https://www.sw.gov.pl/

345607536_237897722205924_5294374460488411346_n345452914_638508247780280_7978796601462504043_n345295004_917810802629510_3727898274145279855_n345067564_2568303186662013_8634060693356661751_n346081205_616297890437419_8379975758782588298_n346825278_948974122986131_1230429191414094321_n345648670_988511648805253_4490898109113197941_n