15 maja br., na zaproszenie Centrum Rozwoju i Psychoedukacji „MODI”, naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Krakowie przeprowadził szkolenie pod nazwą „Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych”, zorganizowane w ramach projektu ,,Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, który skierowany był do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Przedmiotem szkolenia były występujące aktualnie zagrożenia na jakie mogą być narażone osoby niepełnosprawne, zarówno w życiu codziennym, jak i w środowisku lokalnym. Policjant omówił różne metody działania oszustów, wyjaśnił na czym polegają przestępstwa na tzw. legendę (policjanta, przedstawiciela instytucji, członka rodziny), omówił zagrożenia jakie można napotkać w sieci internetowej oraz te związane z płatnościami przy użyciu aplikacji „Blik”.

Następnie, wspólnie z dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, przedstawił problematykę zagrożenia przemocą w rodzinie, w ramach której szef ośrodka, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem przybliżył uczestnikom sytuację osób doznających przemocy, w tym szczególnie dzieci. W trakcie szkolenia przekazano uczestnikom informacje na temat programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz możliwości jakie daje aplikacja „Moja Komenda” ułatwiająca nawiązanie kontaktu z dzielnicowym.

Dopełnieniem szkolenia było wystąpienie przedstawiciela organizatora – pani psycholog, która zwróciła uwagę na mechanizmy psychologiczne wykorzystywane przez oszustów. Efektem wystąpień była duża aktywność uczestników, którzy chętnie zabierali głos, niejednokrotnie dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. 

zdjęcia: Centrum Rozwoju i Psychoedukacji „Modi”