Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mieszkańcy powiatu proszowickiego mogą cieszyć się z odbudowanej drogi w miejscowości Hebdów i Gruszów. Odcinek o długości 1,3 km został właśnie otwarty. W wydarzeniu tym udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki, poseł Józefa Szczurek-Żelazko oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Otwarty dziś odcinek drogi powiatowej w miejscowości Hebdów i Gruszów w powiecie proszowickim to kolejne realne wsparcie płynące do samorządów z rządowych funduszy. Blisko 800 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na rok 2022 stanowiło prawie 50% całkowitego kosztu odbudowy tego, tak ważnego dla mieszkańców, odcinka. Zapewnienie im codziennego bezpiecznego dojazdu do miejsc pracy, szkół, przedszkoli to priorytet podejmowanych działań - mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Odbudowa drogi powiatowej 1281K w km od 0+000 do km 1+300 w miejscowościach Hebdów i Gruszów realizowana była jako zadanie jednoroczne, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 595 034,39 zł.

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami

Do samorządów z ziemi proszowickiej w ramach naboru do RFRD na rok 2023 trafi  5 414 776,35 zł. Największe zadanie na kwotę bliską 4 mln zł zrealizuje powiat proszowicki. Dzięki tym środkom przebudowana zostanie droga powiatowa w miejscowościach Wierzbno-Wroniec-Glewiec.

W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin. Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.


20230320 droga  20230320 droga  20230320 droga  20230320 droga  20230320 droga  20230320 droga