Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Do 24 marca 2023 roku samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe mogą składać do Wojewody Małopolskiego projekty, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.

- Modernizacja przejść dla pieszych, budowa systemów monitoringu miejskiego, edukacja i profilaktyka w zakresie choćby cyberbezpieczeństwa. To przykładowe obszary, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Zachęcam do aplikowania. Umacniajmy bezpieczeństwo w małych ojczyznach. Także takie „małe granty” są istotne dla mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Projekty mające na celu bezpieczeństwo należy składać w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (ul. Basztowa 22) za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do 24 marca 2023 roku.

Cele programu
W IV edycji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” postawione zostały dwa najważniejsze cele działań. Pierwszym z nich jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Drugim celem związanym z realizacją programu jest podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnych i skutecznych metod ich zapobiegania.

Priorytetowo zostaną potraktowane działania w projektach związane z budową, modernizacją lub doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy  i modernizacji systemów monitoringu miejskiego. Wspierane będą również działania w obszarze bezpieczeństwa dotyczące edukacji i profilaktyki dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Analogicznie jak w roku ubiegłym w 2023 r. na realizację programu w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 mln złotych. Na każdy projekt, zarówno w celu pierwszym, jak i w celu drugim przewidziana jest kwota 100 tys. złotych.

Podsumowanie poprzednich edycji
Do tej pory odbyły się trzy edycje programu. W pierwszym roku IV edycji w Polsce łącznie dofinansowanych zostało 135 projektów na kwotę prawie 12 mln złotych.

Na każdy projekt realizowany w Małopolsce w ramach ubiegłorocznego naboru przeznaczone było około 100 tys. złotych. Do programu zakwalifikowało się 6 projektów. Łączna wartość dofinansowania dla województwa małopolskiego wyniosła 582 258 zł.

Wśród zadań, które otrzymały dofinansowanie, był m.in. projekt gminy Dębno „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Dębno poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 25021K w miejscowości Maszkienice” czy inicjatywy powiatu limanowskiego: „Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu limanowskiego” oraz „Bezpieczny powiat limanowski – edycja 2022”. Wieloletnim beneficjentem programu jest gmina Biecz, która dzięki niemu realizuje projekt „Biecka Akademia Bezpieczeństwa”. Składała się na niego m.in. rozbudowa miejskiego monitoringu w centrum Biecza. Na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym środki otrzymały także powiat suski („Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie suskim”) oraz gmina Chrzanów (projekt miał na celu zmniejszenie rzeczywistej prędkości pojazdów do nakazanej wartością znaków pionowych 40 km/h).

Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/mswia/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka


Razem Bezpieczniej 2023