Z radością i ochotą prowadzą działalność społeczną i publiczną na rzecz gminy Mogilany. W uznaniu za swoje zaangażowanie, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany odebrali dziś z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity odznaczenia państwowe.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował mogilańskich społeczników 1 Brązowym i 3 Srebrnymi Krzyżami Zasługi.

– Działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności są dowodem przywiązania do małej ojczyzny. Dzisiejsi odznaczeni pokazują, że rozwój gminy leży im na sercu. To także ważna lekcja dla młodego pokolenia. Bo miłość do Ojczyzny zaczyna się właśnie tam, gdzie się żyje i mieszka. Serdecznie gratuluję wyróżnionym, życząc wytrwałości w podejmowaniu kolejnych działań – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany powstało 19 marca 2010 r. Wśród podejmowanych przez nie inicjatyw jest wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w gminie, integrację społeczną czy inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz rozwijanie miejscowych tradycji.

*
Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 roku i nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Źródło: https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-zaslugi
http://www.mogilany.info/o-nas

20230310 Odznaczenia gabinet 20230310 Odznaczenia gabinet 20230310 Odznaczenia gabinet 20230310 Odznaczenia gabinet 20230310 Odznaczenia gabinet 20230310 Odznaczenia gabinet 20230310 Odznaczenia gabinet 20230310 Odznaczenia gabinet 20230310 Odznaczenia gabinet