Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwrócił się do Zarządu oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego z prośbą o rozważenie przyjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały, która okazywałaby poparcie i solidarność Małopolski z tymi, którym leży na sercu dbałość o dobre imię św. Jana Pawła II.

Jak wskazał wojewoda Kmita, byłoby to nawiązanie do przyjętej wczoraj przez Sejm uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Zarazem prośba ta jest podyktowana pamięcią o tym, że 5 października 2020 r. watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w odpowiedzi na prośbę Metropolity Krakowskiego, specjalnym dekretem potwierdziła, że św. Jan Paweł II jest patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego.

- Papież Polak jest niekwestionowanym autorytetem i zajmuje szczególne miejsce w świadomości Małopolan, zatem jestem przekonany, że Zarząd i Sejmik Województwa Małopolskiego w poczuciu odpowiedzialności i solidarności będzie gotowy okazać wsparcie i jednomyślność w obronie jego dobrego imienia – napisał wojewoda Łukasz Kmita.

- Być może dla nas wszystkich jest to czas próby. Czas, gdy trzeba sobie nie tylko jasno powiedzieć, jakie wartości są dla nas ważne, ale także w konkretny i namacalny sposób te wartości zademonstrować. Nie pozwólmy, aby autorytety były niszczone! Świat bez autorytetów to świat niemający sensu, to droga donikąd. Dobre imię świętego Jana Pawła II jest naszą wspólną sprawą – wspólną sprawą Małopolski i Małopolan – podkreślił wojewoda Kmita.
JMLF6581 m