Zarząd Powiatu w Krakowie dokonał rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:

– w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Uchwała Nr 58/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 marca 2023 r. – do pobrania
Załącznik nr 1 – do pobrania
Załącznik nr 2 – do pobrania
Załącznik nr 3 – do pobrania

– w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała Nr 59/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 marca 2023 r.- do pobrania
Załącznik nr 1 – do pobrania
Załącznik nr 2 – do pobrania

– w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”

Uchwała Nr 60/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 marca 2023 r.- do pobrania
Załącznik nr 1 – do pobrania
Załącznik nr 2 – do pobrania

– w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała Nr 61/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 marca 2023 r. – do pobrania
Załącznik nr 1 – do pobrania
Załącznik nr 2 – do pobrania

– w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Uchwała Nr 62/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 marca 2023 r.- do pobrania
Załącznik nr 1 – do pobrania
Załącznik nr 2 – do pobrania

 

 


Artykuły promocyjne