- Podkreślałem to wielokrotnie, że pełniąc funkcję wojewody, chciałbym odwiedzić jak najwięcej małopolskich gmin i jak najczęściej spotykać się z samorządowcami. To właśnie takie spotkania pokazują, jak rozwija się całe województwo i jakie są potrzeby mieszkańców. Chcemy na nie odpowiadać, dlatego tak szeroko uruchamiamy rządowe programy. Tu, w gminie Lipinki, przy granicy województwa, tak samo mocno jak w całym regionie bije małopolskie serce. Tak samo silne są ambicje i aspiracje. Życzę, aby udało się zrealizować jak najwięcej inwestycji i planów. Kibicuję każdemu dobremu projektowi służącemu mieszkańcom i rozwojowi małych ojczyzn – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas wizyty w gminie Lipinki w powicie gorlickim wojewoda Kmita wziął udział w XLV sesji Rady Gminy. Poruszono na niej szereg tematów bieżących: wsparcie dla seniorów, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Ale rozmawiano też o planach inwestycyjnych gminy oraz już zrealizowanych zadaniach.

Szansa na sukces

W listopadzie 2022 roku poznaliśmy wyniki Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Ocenianych było blisko 2,5 tys. jednostek samorządu terytorialnego, w tym 65 miast na prawach powiatu i 881 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 1523 gminy wiejskie. Główne zagadnienia, które brano pod uwagę w tym rankingu, związane były z kategorią szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju: https://gorlice.naszemiasto.pl/lipinki-na-szostym-miejscu-wsrod-gmin-wiejskich-w-polsce/ar/c1-9107967. Gmina Lipinki znalazła się na szóstym miejscu wśród gmin wiejskich w Polsce.

- Miło było być zwykle w pierwszej pięćdziesiątce najlepiej ocenianych gmin. W tym roku jesteśmy laureatami, a szóste miejsce spośród 1523 gmin to ogromne wyróżnienie – mówił wtedy wójt Czesław Rakoczy.

Do tego wyniki w ocenie wójta przyczyniły się liczne gminne inwestycje, a także wysoki wskaźnik pozyskiwania środków zewnętrznych – krajowych i unijnych. Gmina przykłada też wagę do realizacji projektów prospołecznych.

- Jesteśmy przecież małą gminą na opłotkach województwa, nie mamy dużych dochodów z podatku. Do tego wciąż utrzymujemy małe szkoły. To obciąża nasz budżet i na start obniża naszą pozycję w rankingu, a mimo to mamy taki powód do dumy – podkreślał wójt.

Z mocnym rządowym wsparciem na inwestycje strategiczne

Gmina Lipinki stawia na rozwój, który realnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Licznie realizowane tu programy przyczyniają się do zmian na lepsze.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład to wsparcie dla całej Małopolski. Skorzystała z niego także gmina Lipinki. W pierwszej edycji programu samorząd otrzymał prawie 8,5 mln zł na realizację dwóch zadań, jakimi były modernizacja obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci dróg gminnych – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z kolei w ramach II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład samorząd gminy Lipinki otrzymał ponad 10,5 mln zł. Z tej kwoty blisko 3,9 mln zł zostało przeznaczone na remont sieci dróg gminnych i ponad 6,6 mln zł na budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Inwestycje z myślą o środowisku

- Dzięki środkom rządowym, jakie płyną do polskich gmin, ich mieszkańcy mogą liczyć na lepsze warunki do życia. Gmina Lipinki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2022 otrzymała łącznie ponad 4 mln złotych na zadania związane z kanalizacją sanitarną, budową ścieżki rowerowej czy oświetlenia drogowego. Prawie 1,6 mln zł trafiło tu w ramach naboru dla gmin górskich na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wójtowej. To bardzo potrzebne inwestycje. RFIL stanowi realne wsparcie dla rozwoju gminy, także w aspekcie realizacji proekologicznych inwestycji – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dobre drogi lokalne

Dzięki środkom rządowym poprawia się również stan sieci dróg gminnych. Ponad 850 tys. złotych to dofinansowanie, jakie zostało przyznane gminie Lipinki w ramach naborów w latach 2020-2022 do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Dzięki środkom z RFRD ponad 4,6 km dróg zostało wyremontowanych. Najdroższa z tych inwestycji została dofinansowana w kwocie przeszło 267 tysięcy zł i był to remont prawie 2 km drogi gminnej – mówi wojewoda.

Gmina Lipinki w ramach rządowej dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowych otrzymała również środki w wysokości blisko 300 tys. zł przeznaczone na remont zarówno drogi gminnej, jak i mostu w ciągu drogi gminnej, uszkodzonych w 2019 roku.

Z perspektywy samorządu. Szeroki katalog rządowego wsparcia

Z programu „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r. na zakup wyposażenia do pracowni w pięciu szkołach podstawowych popłynęło dofinansowanie w wysokości 190 tys. zł.

„Posiłek w szkole i w domu” to program mający na celu wsparcie w postaci gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży. Gmina Lipinki przez ostatnie trzy lata otrzymała z tego źródła 830 tys. zł, a liczba osób objętych wparciem wyniosła 1 226. Tylko w 2022 roku z tego programu skorzystało 487 osób.

Troska o seniorów jest bardzo ważna. Gmina Lipinki w ramach programu „SENIOR+” w latach 2020-2021 sięgnęła po dofinansowanie w wysokości ponad 43 tys. zł oraz prawie 70 tys. zł z programu „Opieka 75+”

Na jeden z elementów Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, jakim jest dodatek osłonowy mający na celu zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, do gminy trafiło dofinasowanie w wysokości 815 791 zł.

Dodatek węglowy, czyli kluczowy element Rządowej Tarczy Energetycznej, stanowi wsparcie dla gospodarstw domowych. Na ten cel w ubiegłym roku gmina otrzymała blisko 4 mln zł

- Można wyliczać dalej te formy systemowego, rządowego wsparcia. W partnerstwie z samorządem chcemy rozwijać małe ojczyny, ale też pomagać gminom i powiatom przechodzić przez trudne sytuacje, których w ostatnim czasie nie brakuje. Bo dobro mieszkańców powinno być i dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego jest na pierwszym miejscu – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


20230302 Lipinki sesja 20230302 Lipinki sesja 20230302 Lipinki sesja 20230302 Lipinki sesja 20230302 Lipinki sesja 20230302 Lipinki sesja 20230302 Lipinki sesja