Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Krakowie pracowali nad sprawą dotyczącą nieprawidłowości podczas nabywania prawa własności jednej z kamienic. Wszystkie zgromadzone przez śledczych informacje zostały przekazane do prokuratury, która 17 stycznia br. skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko trzem podejrzanym- adwokatowi, osobie z nim spokrewnionej oraz kuratorowi spadku.

Prokuratura Regionalna w Krakowie zajmowała się sprawą trzech mężczyzn, którzy od 2017 do 2020 roku mieli być zamieszani w oszustwo podczas nabywania udziałów stanowiących prawo własności do jednej z krakowskich kamienic. W lipcu 2021 roku w ramach prowadzonego śledztwa prokurator zlecił policjantom z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą krakowskiej komendy miejskiej wykonanie niezbędnych czynności w tej sprawie. Funkcjonariusze m.in. przesłuchali osoby pokrzywdzone, świadków, rozmawiali z rzeczoznawcami zajmującymi się wyceną nieruchomości oraz pośrednikami nieruchomości. W kwestiach wymagających doprecyzowania funkcjonariusze kierowali zapytania do właściwych instytucji państwowych. Jednocześnie policjanci zbierali informacje dotyczące różnych wątków pojawiających się w sprawie i bezpośrednio z nią związanych. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił m.in. na wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na kwotę ponad 2.300.000 złotych od trzech podejrzanych. W listopadzie ubr. policjanci przekazali wszystkie zgromadzone ustalenia do Prokuratury Regionalnej w Krakowie. 17 stycznia br. prokurator skierował do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko adwokatowi, osobie z nim spokrewnionej oraz kuratorowi spadku.

Poniżej komunikat prasowy Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczący tej sprawy.

https://www.gov.pl/web/pr-krakow/17012023-akt-oskarzenia-w-sprawie-doprowadzenia-do-niekorzystnego-rozporzadzenia-mieniem-w-postaci-sprzedazy-udzialow-w-prawie-wlasnosci-nieruchomosci-polozonej-w-krakowie--sygn-rp-iii-ds-2-2021