Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Krakowie złożyli świąteczno-noworoczne wizyty w urzędach, instytucjach oraz przedsiębiorstwach, z którymi w ostatnim czasie współpracowali przy organizacji prewencyjnych przedsięwzięć. Mł. insp. Mariusz Serafin oraz nadkom. Piotr Jarzęcki w imieniu Komendanta Miejskiego Policji insp. Zbigniewa Nowaka przekazali na ręce Dyrekcji POLREGIO S.A. podziękowania za współpracę przy organizacji specjalnego przejazdu pociągiem na trasie Kraków-Olkusz-Kraków. Nadkom. Piotr Jarzęcki wyraził również wdzięczność za udział w wydarzeniu burmistrzowi Olkusza, Komendantowi Powiatowemu Policji w Olkuszu oraz dyrektorom olkuskiego domu kultury i biblioteki.

Przypomnijmy, 6 grudnia 2022 roku dzięki współpracy krakowskiej policji i firmy POLREGIO S.A. zorganizowana została atrakcja mikołajkowa dla dzieci. Uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych wspólnie z nauczycielami i mundurowymi przejechali pociągiem trasę Kraków-Olkusz-Kraków. W czasie podróży mali pasażerowie m.in. wysłuchali prewencyjnych porad, obejrzeli edukacyjne filmy oraz spotkali policyjnego czworonoga i jego przewodnika. Do udziału w akcji włączyli się również mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Współorganizatorem oraz fundatorem upominków było kierownictwo Małopolskiego oddziału POLREGIO. Swój udział w atrakcjach tego dnia miał również burmistrz Olkusza, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu oraz pani dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu. O wydarzeniu szczegółowo pisaliśmy tutaj: https://krakow.policja.gov.pl/kr1/aktualnosci/28743,Mikolajkowy-przejazd-pociagiem-z-policjantami-i-POLREGIO.html

Atrakcja w postaci mikołajkowego przejazdu pociągiem okazała się dużym sukcesem, dlatego też w imieniu Komendanta Miejskiego Policji insp. Zbigniewa Nowaka podziękowania dla współorganizatorów tego wydarzenia złożyli Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nadkom. Piotr Jarzęcki oraz Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie mł. insp. Mariusz Serafin.

23 grudnia 2022 roku przedstawiciele krakowskiej komendy miejskiej złożyli świąteczno-noworoczne życia oraz przekazali wyrazy uznania Dyrekcji POLREGIO S.A.- panu dyrektorowi Andrzejowi Siemieńskiemu oraz pani wicedyrektor Kazimierze Biel-Zając. Podziękowania trafiły także na ręce pana Tomasza Kurdziela ze Związku Zawodowego Maszynistów POLREGIO S.A. Kilka dni wcześniej podczas wizyty w Olkuszu nadkom. Piotr Jarzęcki przekazał słowa wdzięczności Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz panu Romanowi Piaśnikiowi oraz dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu panu Michałowi Mączce. Podziękowania skierowano także do Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu pani Beaty Dziąbek.

Spotkania przypadły na przedświąteczny tydzień, zatem były również okazją do złożenia sobie świąteczno-noworocznych życzeń. Zarówno strona policyjna, jak i dyrekcja POLREGIO oraz władze Olkusza życzyli sobie, aby w 2023 roku współpraca dalej układała się tak pomyślnie i zaowocowała organizacją wielu kolejnych, wspólnych przedsięwzięć.