Działa od 2018 roku. To dzięki niemu mieszkańcy poruszają się po dobrych i bezpiecznych drogach lokalnych. Od początku funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tylko w Małopolsce zbudowanych lub zmodernizowanych zostało ok. 990 km dróg powiatowych i gminnych. Rządowe środki przeznaczone na ten cel sięgnęły już prawie 1,1 mld zł.

Bilans robiący wrażenie

Za każdym z 1 008 zadań, które dotychczas otrzymały rządowe dofinansowanie, stoi inna historia. Najlepiej opowiedzieliby je mieszkańcy i samorządowcy. Droga do przychodni czy pracy; wyeliminowanie niebezpiecznego skrzyżowania; chodnik, którego nie było; oświetlone przejście dla pieszych, by nie bać się o dzieci wracające ze szkoły… Wspólnym mianownikiem tych historii jest oddech ulgi i komfort codziennego funkcjonowania, które przynoszą te inwestycje. Mamy dobre informacje. Tych historii o ważnych lokalnie i sfinalizowanych inwestycjach będzie jeszcze więcej. Oto ruszył nabór do kolejnej – dodatkowej – edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jego założenia przedstawił na briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli także wicemarszałek województwa małopolskiego, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Łukasz Smółka oraz wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Remonty nakładkowe

- Ten nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest inny niż poprzednie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce być blisko mieszkańców. Dlatego reagujemy na zgłaszane potrzeby. Wobec sygnałów o konieczności kompleksowej modernizacji przejść dla pieszych w ubiegłym roku uruchomiliśmy specjalny nabór, dzięki któremu w Małopolsce powstało lub zostało naprawionych 172 przejść, a dofinansowanie wyniosło blisko 15 mln zł – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego dodatkowy nabór na 2023 rok wprowadza zupełnie nowy komponent. Środki zostaną przeznaczone wyłącznie na remonty dróg gminnych i powiatowych.

- Teraz przedstawiamy samorządom kolejną propozycję. Stawiamy na małe remonty i poprawę nawierzchni dróg – szybkie prace naprawcze, dzięki którym infrastruktura drogowa będzie mogła stale służyć mieszkańcom na porównywalnym poziomie. Dobry gospodarz myśli też o utrzymaniu dróg w należytym stanie. Naszym zdaniem dobre drogi lokalne wymagają stałych nakładów finansowych. I tak będzie. To nasze zobowiązanie. Chcemy, by drogi lokalne wyglądały jak nowe. Nie wystarczy łatanie pojedynczych dziur. Zapraszam małopolskich samorządowców do skorzystania z tej propozycji. To propozycja dla małopolskich samorządowców, którzy z troską o mieszkańców dbają o utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na odpowiednim poziomie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Drogowcy dla bieżącego utrzymania dróg często stosują remonty nakładkowe. Polegają one na nałożeniu na cały odcinek drogi nowej nawierzchni asfaltowej. Takie rozwiązania doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy trzeba poprawić stan drogi, ale bez ingerencji w jej głębsze warstwy.

Prawie 65,3 mln zł na remonty małopolskich dróg

Nabór wniosków trwał będzie 30 dni. Samorządy mogą składać wnioski do 4 lutego 2023 roku. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego mogą składać 2 wnioski remontowe, natomiast szczebla powiatowego – 3 wnioski. Wśród kryteriów oceny wniosków będą m.in.:

1) poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu;

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;

3) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;

4) poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

- Pula środków przewidzianych dla Małopolski w tym naborze to prawie 65,3 mln zł. Z 60% tych środków mogą skorzystać gminy, a z 40% powiaty. Co istotne, dofinansowanie może wynieść nawet 80% Dzięki nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg samorządy w całej Polsce otrzymają dodatkowy 1 mld zł na małe remonty i poprawę nawierzchni dróg. W najbliższych miesiącach planowany jest dodatkowy nabór wniosków dla zadań poprawiający bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, głównie pieszych oraz rowerzystów. To także – w ramach tej dodatkowej puli – będzie kolejny 1 mld zł - dodaje wojewoda Kmita.

- To ważny komunikat dla samorządowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszego województwa, ponieważ właśnie mieszkańcy z małych miejscowości w pierwszej kolejności wyjeżdżają na drogę gminną czy tez powiatową. Warto inwestować w takie dogi, które będą bezpieczne. Jeśli porównamy statystyki w 2018 roku na małopolskich drogach zginęły niestety 223 osoby, a w roku 2022 jest to około 100 osób. To bezpieczeństwo jest widoczne chociażby poprzez taki element jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego oraz przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Łukasz Smółka.

- Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność polskiemu rządowi za wsłuchiwanie się w głos polskich samorządów – za uruchomienie tego dodatkowego naboru na remonty i poprawę nawierzchni dróg. To bardzo ważny element pozyskiwania środków dla gmin wiejskich. Duże zadania są istotne, ale równie ważne są te mniejsze. Mamy na uwadze to, aby mieszkańcy także małych przysiółków mieli dobry dojazd do szkoły czy pracy – podkreśla wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Nabór do RFRD na 2023

W ramach przeprowadzonego latem 2022 r. naboru wniosków dla zadań planowanych do realizacji w 2023 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita zarekomendował do dofinansowania łącznie 210 zadań gminnych i powiatowych (lista podstawowa i rezerwowa) na łączną kwotę wsparcia 130 mln zł. Listy wniosków czekają obecnie za zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

Szybko naprawić to, co zniszczył żywioł

- Utrzymanie dróg w dobrym standardzie ma ogromne znaczenie dla mieszkańców. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza regularne środki na remonty wynikające ze zniszczeń spowodowanych siłą żywiołu. Przypomnijmy, że w 2022 roku – tylko w odpowiedzi na moje wnioski z września i października – Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów przeznaczyli dla małopolskich samorządów w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa łącznie 14 249 980,00 zł na dofinansowanie realizacji 32 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (tzw. powodziówki) – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2021 i 2022 roku, w tym:

- za 2021 rok – 4 jednostki samorządu terytorialnego, 4 zadania, kwota zawartych umów dotacji: 2 458 083,00 zł,

- za 2022 rok – 6 jednostki samorządu terytorialnego, 28 zadań, kwota zawartych umów dotacji: 11 791 897,00 zł.

Ponadto w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej (w związku z przyznaniem dotacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Finansów, na wniosek Wojewody Małopolskiego) Wojewoda Małopolski zawarł z 10 jednostkami samorządu terytorialnego 20 umów dotacji (na dofinansowanie 20 zadań) na łączną kwotę 8 323 820,00 zł.

- Łącznie dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz w zakresie usuwania skutków żywiołowych w infrastrukturze komunalnej wyniosła w 2022 roku ponad 22,5 mln zł – dodaje wojewoda Kmita.

Nakładki w Krakowie

- Remonty nakładkowe są bardzo ważne, bo od nich zależy utrzymanie dróg w dobrym standardzie. Dlatego też ten komponent znalazł się w rządowym Programie wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, które mają stworzyć warunki umożliwiające właściwą organizację Igrzysk, podpisanym w marcu 2022 roku przez Ministra Infrastruktury. Środki przeznaczone na realizację tego Programu to 350 mln zł. Na liście zadań są rozbudowy i przebudowy ulic krakowskich, modernizacja torowisk tramwajowych czy program modernizacji dróg i chodników. Na poprawę stanu dróg w Krakowie w ramach remontów nakładkowych zostanie przeznaczona kwota blisko 100 mln zł. Realizowany jest remont ponad 100 ulic/odcinków ulic, tym samym takie nakładki zostaną zrealizowane w każdej dzielnicy – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


20230105 Briefing RFRD 20230105 Briefing RFRD 20230105 Briefing RFRD 20230105 Briefing RFRD RFRD_2023 Małopolska RFRD_2023 Małopolska RFRD_2023 Małopolska RFRD_2023 Małopolska RFRD_2023 Małopolska RFRD_2023 Małopolska RFRD_2023 Małopolska